Begynderudvalget

Udvalget - Opgaver - Begynderturneringen - Faddere

UDValget

Yrsa Vittrup - Regelunderviser

 

Anders Pedersen

Jimmy Thomsen

Bente Carlsen

Ove Mose

Tonny Carlsen

Anette S Pedersen

Verona Sørensen

Gunnar Sørensen

 

 

Opgaver

Begynderudvalgets primære opgave er dels at give nye spillere en indlæring i de grundlæggende golfregler, etiketteregler, værdier, normer og principper, der kendetegner spillet, dels skabe rammerne og mulighederne for at de nye spillere kan lære spillets teknik, således at nye spillere frit kan spille på banen uden at være til fare eller større ulempe for andre spillere og tage behørigt hensyn til golfbanen.

I samarbejde med bestyrelsen, sekretariatet, pro´en og regelunderviseren gøres dette ved:

 • Åbenthus arrangementer
 • Indslusning af nye medlemmer
 • Udarbejdelse af introduktionsmateriale
 • Koordinering af golflektioner for begynderne (sammen med klubbens pro)
 • Undervisning i etik og de normer, som er karakteristiske for golf
 • Undervisning i etiketteregler og færdsel på banen
 • Undervisning i turneringsformer (Slagspil, Stableford)
 • Undervisning i handicapsystemet (evt. sammen med klubbens handicapudvalg)
 • Regelundervisning for begyndere
 • Etablering og gennemførelse af prøver.
 • Begynderturneringer

Begynderudvalget tager sig kun af voksne begyndere, idet juniorspilleres start i klubben varetages af juniorudvalget.

 

Begynderturneringen

Nedenstående er de turneringsbestemmelser, propositioner, hvorefter begynderturneringen afvikles.

Propositioner
Klubbens normale turneringsbestemmelser er gældende med følgende undtagelser:

1. Begynderturneringerne afvikles som 9-hullers Stablefordturneringer med gunstart.
2. Hjælperne må give råd om følgende forhold:
a. Vise og rette boldplacering og opstilling
b. Valg af køller
c. Taktik  – banestrategi

Hjælperne er ikke dommer, men vil til enhver tid vejlede om nedenstående forhold:

 • Spillets ånd og etikette
 • Hensynet til banen
 • Spilletempo og færden på banen
 • Golfreglerne

Turneringsstart
Begynderturneringen starter den 3. maj 2016, og afvikles hver tirsdag frem til afslutningen den 25. september 2016.

Tilmelding
Tilmelding sker på turneringsdagen. For at en tilmelding er gældende skal der afleveres et scorekort med:
Korrekt udfyldt hoved – stamoplysninger
Afleveringen skal ske i Booking senest kl. 17.00.

Fee (betaling for spil)
Turneringsfee er 10,00 kr. pr. runde.

Spisning
Efter turneringen vil man kunne få buffet i klubben café. Dette kræver tilmeldning før start på en liste fremlagt i klubhuset. Betalingen sker når man senere henter  sin buffettallerken . NB der er  i år ikke mulighed for at vælge andre retter , men man kan naturligvis få drikkevarer uden at have bestilt dem forud.

Træning på Par 3 banen
Turneringen på par 3 banen er for de utrænede. Overflytning til turneringsbanen vil ske i samråd med hjælperne. Som en grov rettesnor sker dette når damer kan spille runder i 42 slag og herrer i 39 slag.

Spillet på turneringsbanen
På Turneringsbanen kan du spille dig ned i handicap. Det overordnede mål er handicap 45, der ofte kan opnåes inden afslutningen i september.

Præmier mv.
Efter runden, er der præmieoverrækkelse i klubhuset, ca. kl. 20.30, til de bedste begyndere i Dame- og Herrerækken. Her vil der også være lodtrækning blandt hjælpernes scorekort.

 

Faddere

En fadder er en rutineret voksen golfspiller der:

 • Har max hcp 36
 • Har Hvide Klit som hjemmeklub
 • Har fuldt medlemskab (ikke Prøvemedlemmer eller Juniorer under 18 år)

Spil på turneringsbanen
En fadder må gå med en voksenbegynder eller juniorbegynder
Begynderen skal have gennemgået grundlæggende træning i slag
Begynderen skal skal have gennemgået regelkursus 1 og 2 samt slagprøve

Faddere kan hvis de via Golfbox kan se at der den følgende dag eller samme dag, er flere sammen hængende ledige starttider, bestille plads til sig selv og en nybegynder, efter klokken 16.00 er det altid muligt at bestille plads.
Fadderen skal i begge tilfælde henvende sig i sekretariatet og bestille starttid til jer begge.
Man skal uopfordret lukke alle bolde igennem.

Vejledning og Forpligtigelser
Klubbens normale turneringsbestemmelser er gældende med følgende undtagelser:
Fadderen må give råd om følgende forhold:

 1. Vise og rette boldplacering og opstilling
 2. Valg af køller
 3. Taktik  – banestrategi

Fadderen er ikke dommer, men kan til enhver tid hjælpe og vejlede og forklare om nedenstående forhold:

 • Spillets ånd og etikette
 • Hensynet til banen
 • Spilletempo og færden på banen
 • Golfreglerne
 
Genveje
Sponsorer

 
 

Hul 1: Sparekassen Vendsyssel

Hul 2: Dansk Carport Design

Hul 3: Fiskernes Fiskeindustri

Hul 4: Ruths Hotel

Hul 5: BDO Skagen

Hul 6: Skagen Havn

Hul 7: Mariendal Electrics A/S

Hul 8: Steen Jørgensen El

Hul 9: Fri Bike Shop

Hul 10: Stenbroen Optik

Hul 11: Restaurant Skagen Strand / Hotel og Feriecenter

Hulkopper: Audi Aalborg

Flag hul 1-9:
Skagen Mægleren

Flag hul 10-18:
Glarmester Skagen Ny Glas

Puttinggreen og chippinggreen:

Sparekassen Vendsyssel

Drivingrange:

Sparekassen Vendsyssel

Next tee skilte:
Carlsberg

Par 3 bane: Ledig

Se alle bænkesponsorer her.