Bliv golfspiller i 2017

Har du lyst til at spille golf – så er chancen der nu.
Træner, Claes Mortensen, starter første hold op for nybegyndere allerede d. midt i april ( Hvis vejret tillader det ), så hvis du vil i gang, så kontakt Golfklubben på tlf. 98 48 90 21
Der vil blive lavet begynderhold af 6-8 personer, så tilmeld dig så hurtige du kan.

Begynder medlemskab for 2017.
Prisen er 2500,-

Velkommen som prøvemedlem / junior
Som nyt medlem skal du have oplæring i de grundlæggende golffærdigheder:
Slaget til bolden
Etikette og regler
Spillet på banen

Slaget til bolden
I løbet af 4 gruppe lektioner og 3 individuelle lektioner  lærer du alle de grundlæggende slag, du skal anvende på banen. Du skal påregne at bruge en del tid på selvtræning.

Etikette og regler
Undervisningen i etikette og regler er delt op i 2 dele. Del 1 og 2 er en indføring i reglerne, så du kan spille sammen med en øvet. Inden teoriprøven skal du selv studere golfreglerne. Når du er forberedt, henvender du dig i sekretariatet, der forestår regelprøven.

Spillet på banen -
Du må kun spille på turneringsbanen:
hver tirsdag fra den 2.maj er der en begynderturnering fra kl. 17.00
samt efter nærmere bestemmelser i Fadderordningen

Rettigheder og pligter
Som begynder må du benytte følgende faciliteter:
Putting green
Indspilsgreen
Indspilsbanen
Driving range
Par 3 banen
Klubhuset og dets faciliteter.

Fadderordning

Når du har gennemgået 7 lektioner hos klubbens træner og deltaget i Regelorientering, må du gå ud på banen med en ”fadder” efter følgende regler:
Fadderen skal være godkendt af klubben, og det er ham der skal booke tid til jer. Der må i sæsonen fra standerhejsning til standerstrygning kun spilles efter kl. 16.00 Dog kan fadderen hvis han på den ønskede spilledag eller dagen før via Golfbox konstaterer, at der er adskillige ledige spilletider i forløb, kontakte klubbens sekretariat, der såfremt det skønnes forsvarligt kan give tilladelse til spil før klokken 16.00.
Uden for sæsonen er der ingen begrænsninger. d. v. s. fra standerstrygning til standerhejsning kan du spille med en fadder uden begrænsning. Fadderen skal altid booke tid til jer. Der må kun være ét prøvemedlem på et hold.
Når slag- og teoriprøverne er bestået, og du er i handicap 45, kan du frit spille på Hvide Klit og deltage i klubbens turneringer. Kun fuldt medlemskab gør dig berettiget til at få Dansk Golf Unions medlemskort (DGU-kort), som giver adgang til at spille på andre klubbers baner efter deres betingelser.

For at bevare dit medlemskab og DGU kort, skal du til enhver tid følge klubbens anvisninger og reglerne for spillet. Disse er ikke vanskelige at følge, men det er vigtigt for bevarelsen af golfsporten, at alle værner om de grundlæggende værdier og banerne.

 
Genveje
Sponsorer

 
 

Hul 1: Sparekassen Vendsyssel

Hul 2: Dansk Carport Design

Hul 3: Fiskernes Fiskeindustri

Hul 4: Ruths Hotel

Hul 5: BDO Skagen

Hul 6: Skagen Havn

Hul 7: Mariendal Electrics A/S

Hul 8: Steen Jørgensen El

Hul 9: Fri Bike Shop

Hul 10: Stenbroen Optik

Hul 11: Restaurant Skagen Strand / Hotel og Feriecenter

Hulkopper: Audi Aalborg

Flag hul 1-9:
Skagen Mægleren

Flag hul 10-18:
Glarmester Skagen Ny Glas

Puttinggreen og chippinggreen:

Sparekassen Vendsyssel

Drivingrange:

Sparekassen Vendsyssel

Next tee skilte:
Carlsberg

Par 3 bane: Ledig

Se alle bænkesponsorer her.