Lokale Regler


Lokale regler

 

1. Banemarkeringer

  • Hvide pæle: Out of bounds.
  • Gule pæle: Vandhazarder.
  • Røde pæle: Parallelle vandhazarder.
  • Blå pæle: Areal under reparation.
  • Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud.
  1. Sten i bunkers er flytbare forhindringer (Regel 24-1).

  2. Træflis er en løs naturgenstand
  3. Afstandsmåling 

    En spiller må skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.

     4. Pace of play

          Vær opmærksom på dine rutiner undervejs på golfrunden.

          Sparer du blot 7 sekunder ved hvert slag vil du på en runde med

         80 slag spare 9 minutter på en runde.

         En 3 bold vil således kunne spare ca. 27 minutter på runden

         Turneringskomité

 

         Straf for overtrædelse af Lokal Regel: Hulspil: Tab af hul.

         Slagspil: To straffeslag

 

 

Vinterregler

Da græs er særdeles følsomt i vinterhalvåret, bedes al trafik på banen foregå nænsomt, og i størst muligt omfang i siden af fairway.

Banen vil i frostperioden være lukket.

Husk der skal tee’es op, eller bolden skal placeres inden for afstanden af et scorekort på alle klippede arealer.

Buggy er ikke tilladt og bærebag tilrådes.

Når det annonceres på hjemmesiden, er det igen tilladt at køre i buggies.

 


 
Genveje
Sponsorer

 
 

Hul 1: Sparekassen Vendsyssel

Hul 2: Dansk Carport Design

Hul 3: Fiskernes Fiskeindustri

Hul 4: Ruths Hotel

Hul 5: BDO Skagen

Hul 6: Skagen Havn

Hul 7: Mariendal Electrics A/S

Hul 8: Steen Jørgensen El

Hul 9: Fri Bike Shop

Hul 10: Stenbroen Optik

Hul 11: Restaurant Skagen Strand / Hotel og Feriecenter

Hulkopper: Audi Aalborg

Flag hul 1-9:
Skagen Mægleren

Flag hul 10-18:
Glarmester Skagen Ny Glas

Puttinggreen og chippinggreen:

Sparekassen Vendsyssel

Drivingrange:

Sparekassen Vendsyssel

Next tee skilte:
Carlsberg

Par 3 bane: Ledig

Se alle bænkesponsorer her.