Om golf i korte træk

Golfbanen

Banen består af 18 huller, længden på de enkelte huller varierer fra ca. 100 – 500 meter. Et hul består af et udslagssted, “Teested”, et tætklippet areal, hvor spillet forventes at foregå, “Fairway” og et areal med tæt fint græs, “green”, hvorpå Flag/hullet befinder sig. Arealerne udenom er almindeligvis ubehandlede og betegnes “Rough”. Herudover findes eksempelvis naturlige eller kunstigt anlagte søer og vandløb, “vandhazard” eller “bunkers”, der er nedgravede arealer fyldt med sand.

Golfspillet

Golf er en populær fritidsbeskæftigelse for den enkelte og for familien. Den giver motion og naturoplevelse. Der kan spilles med eller uden partner(e) og sædvanligvis året rundt.

En golfrunde er almindeligvis op imod 6-7 km og varer ca. 4 timer. I selve spillet drejer det sig om at slå bolden fra teestedet til, og i et cylinderformet hul på 108 mm i diameter, med et eller flere slag. En golfrunde består normalt af 18 huller, men man kan også gå private runder på 9 huller.

Golfreglerne

For at spillet skal være så retfærdigt som muligt spilles der efter fælles regler, der vedligeholdes og styres af The Royal & Ancient Golf Club of Sct. Andrews, der reviderer og fortolker, samt et HCP system. Der findes i princippet to forskellige spilleformer: Hulspil og slagspil med forskellige regler. I hulspil spilles om de enkelte huller, og det gælder om at vinde flere huller end modstanderen, mens der i slagspil spilles om hele den eller de fastsatte runder.

Hcp-systemet

Handicapsystemet gør det muligt for gode og mindre gode golfer at spille mod hinanden. Systemet består i princippet i, at den enkelte golfer får tildelt et handicap, d.v.s. et antal ekstra slag. Ved at trække handicappet fra anvendte slag på en runde, opnås i slagspil en sammenlignelighed (nettoscore). I hulspil får spilleren med højest handicap et antal slag forud, som er forskellen mellem spillernes handicaps. Handicappet reguleres (af klubben på grundlag af et scorekort) alt efter, om spilleren går en bedre eller dårligere runde.

Elite

De unge talenter i klubben understøttes af Junior og Eliteudvalgenes sportslige aktiviteter. Der gøres et stort arbejde for at talentudvikle egnede spillere, såvel på klubniveau, som gennem DGU´s kursusforløb og turneringsrækker.

Ønsker du nærmere information om dine muligheder for at starte med at spille golf kan du se under Juniorudvalget ( indtil 18 år ) eller begynderudvalget ( voksne ).

 

De vigtigste golfregler

Bolden tees op max 2 køllelængder bag teestedets markeringer. Derefter spilles bolden, som den ligger, medmindre andet er foreskrevet i reglerne.

Hvis bolden havner i bunker eller vandhazard, må køllen ikke hviles på jorden “groundes” inden slaget.

Man må markere og løfte sin bold,

 • som ligger på green. Bolden må også renses.
 • som kunne hjælpe en anden spiller
 • som generer en anden spiller
 • som skal identificeres
 • som skal inspiceres
 • som skal inspiceres for skader, der gør den ubrugelig

Man må uden straf droppe sin bold fri af

 • kunstigt tilvirkede ikke flytbare genstande (kunstige overflader på stier, fastmonteredeskilte og bænke, broer, bygninger, dørere, o.l.)
 • areal under reparation.
 • hul lavet af gravende dyr
 • tilfældigt vand

Man taber hullet i hulspil og får to straffeslag i slagspil, hvis:

 • man spiller en forkert bold
 • man grounder i bunker eller vandhazard
 • ens bold rammer flagstangen efter slag fra greenen
 • man dropper et forkert sted (i slagspil kan man diskvalificeres herfor)
 • man berører sin puttelinie, undtagen
 • ved rensning af puttelinien for løse naturgenstande o.l.
 • ved markering og løftning af bolden
 • ved adressering
 • ved reparation af nedslagsmærker og hulpropper

Man får ét straffeslag, hvis

 • man kommer til at flytte sin bold i hvile. Den skal genplaceres.

Man må fjerne

 • løse naturgenstande (sten, blade, kviste, orme, insekter o.l.), hvis de ikke ligger i samme bunker eller vandhazard som bolden- flytbare forhindringer, dvs. tilvirkede genstande (river, løse skilte, flis o.l.)

Ligger bolden i vandhazard, kan man

 • spille bolden som den ligger uden at grounde
 • droppe bagved vandhazarden (i forhold til selve hullet) med ét straffeslag
 • droppe der, hvor man sidst spillede, med ét straffeslag.

Hvis bolden ligger i en skaldt parallel vandhazard, kan man ud over det ovenstende med et straffeslag vælge at

 • droppe bolden to køllelængder fra det sted, hvor bolden gik ind i hazarden- droppe på modsat side af hazarden, men ikke nærmere hullet.

Når man leder efter sin bold og

 • hvis bolden ikke kan findes på 5 minutter og ikke er i vandhazard eller hvis den er røget Out of Bounds (uden for banens grænser), skal man spille en ny bold derfra, hvor det oprindelige slag blev slet, med ét straffeslag. Det oprindelige slag skal også tælles med.

Hvis bolden ligger uspilleligt uden for en vandhazard, kan man med ét straffeslag vælge mellem

 • at droppe indenfor to køllelængder, ikke nærmere hullet (I bunker: Der skal droppes i bunkeren)- droppe bagved det uspillelige sted ( i forhold til selve hullet) i vilkårlig afstand. (I bunker: Der skal droppes i bunkeren)- droppe derfra, hvor man sidst spillede.
 
Genveje
Sponsorer

 
 

Hul 1: Sparekassen Vendsyssel

Hul 2: Dansk Carport Design

Hul 3: Fiskernes Fiskeindustri

Hul 4: Ruths Hotel

Hul 5: BDO Skagen

Hul 6: Skagen Havn

Hul 7: Mariendal Electrics A/S

Hul 8: Steen Jørgensen El

Hul 9: Fri Bike Shop

Hul 10: Stenbroen Optik

Hul 11: Restaurant Skagen Strand / Hotel og Feriecenter

Hulkopper: Audi Aalborg

Flag hul 1-9:
Skagen Mægleren

Flag hul 10-18:
Glarmester Skagen Ny Glas

Puttinggreen og chippinggreen:

Sparekassen Vendsyssel

Drivingrange:

Sparekassen Vendsyssel

Next tee skilte:
Carlsberg

Par 3 bane: Ledig

Se alle bænkesponsorer her.