Damedagen

 

 

Torsdagsturneringen starte  i år den 30. marts 2017, med 9 hullers turnering og spisning kl 18.30

 Generelle oplysninger:

Damedagen køre videre som sidste sæson. Vi må spille hele dagen. 

Flere informationer den 30. marts.

 Turneringen:

Der bliver 25 tællende spilledage, hvor af 2 falder i en weekend. De 15 bedste spilledage tæller til årspoint. Der bliver 10 slagspilsdage, hvoraf de 7 bedste tæller til årets bruttopræmie. Eclectic spilles på 24 tællende spilledage, dog ikke hvis der er vinterregler.

Torsdagen før afslutningsturneringen spiller vi en lille 9 hullers turnering, som ikke er tællende i det store regnskab, men dog med præmier til de bedste.

 Vi spiller i 3 grupper:

Gruppe 1:               0-17,7         =                             0-21 tildelte slag

Gruppe 2           17,8-24,5          =                          22-29 tildelte slag

Gruppe 3             24,6-54           =                          30-61 tildelte slag

 ”Nybegynder” damer er altid velkommen til at deltage i damedagen, når de er nede i hcp. 54 og har bestået slag / regelprøven.

 Konkurrencer i konkurrencen.

Når der spilles stableford, spiller vi med 3 skjulte huller – ved slagspil er der puttekonkurrence.

Gruppe 3 spiller altid stableford med skjulte huller..

 Spiseaftnerne:

Begynder kl. 18.30. Der serveres en dejlig menu samt efterfølgende kaffe. Pris kr. 135,00.

Tilmelding skal ske på mail til frujuhl51@gmail.com senest tirsdag før spisning og betalingen indsættes på konto nummer. 9015 – 457 57 87 644 senest tirsdagen før.

På spiseaftnerne uddeles der præmier for den sidste måned. Der uddeles præmier for hver 8. deltager i hver gruppe og én præmie til månedsvinderne i hver gruppe.

Er man er tilstede ved spisning, uddeles der også præmier for skjulte huller og putte puttekonkurrence.

 Kontingent:

Hele sæsonen: kr. 650,- eller dagsbilletter á kr. 35,-

 Pink/blue Cup:

Spilles den 14.maj 2017 – her vil der være mulighed for at købe en let anretning til kr. 75. Flere informationer senere.

 Pokalmatchen mod Frederikshavn:

Finder i år sted på Hvide Klit den 1. juni Gunstart kl. 14.00 (mødetid senest 1 time før start) og med efterfølgende spisning.

 Generalforsamling .

24.August afholder vi generalforsamling. På valg til bestyrelsen er i år Birgitte Pedersen og Gitte Rytter Juhl.

 Årsafslutningen NYT NYT NYT:

 Lørdag den 30. September 2017 afvikler vi afslutningmatch sammen med herredags klubben. Med morgenmad og efterfølgende  match. Vi spiller en 18 hullers turnering og herefter afslutningsfest.
Flere informationer senere.

 

 

 

Vi ønsker alle velkommen til sæson 2017

 

Gitte Juhl                                     frujuhl51@gmail.com                                Tlf. 4028 4277

Birgitte Pedersen                        bip@sparnord.dk                                      Tlf. 2789 7316

Dorte Breyen-Mikkelsen             dortebreyenmikkelsen@Yahoo.dk              Tlf.  51893336

Hanne Bang Andersen               bang2@bbnpost.dk                                   Tlf.  40963234             

 

Medlemmer af Damedagen.

1376 Lise Agger 15,7
1378 Bodil Andersen 13,7
452 Bettina Strauss Andersen 12,1
1396 Hanne Bang Andersen 17,6
1839 Mona Andersen 28,9
1208 Sanne Andersen 20,3
133 Rosemarie Lund Andersen 25,6
1486 Mona Anthonisen 32,1
313 Ulla Bay 20,5
1370 Rikke Størup Bengtsen 27,0
651 Inger-Grethe Bindslev 16,4
1571 Dorte Breyen-Mikkelsen 11,2
1573 Bente Carlsen 24,8
1979 Ulla Didrichtsen 24,8
840 Vibeke F. Christensen 25,0
893 Birthe  Elling 17,0
1271 Jane Flyvholm 18,4
1331 Mette Frandsen 11,2
1132 Hanne Færk 25,9
1003 Ruth Gaardbo 32,0
159 Sissa Halsboe-Larsen 13,5
1369 Helle Munk Hansen 18,0
1290 Vivi Bryndum Hedeman 22,5
1680 Betty Henriksen 34,5
896 Eva Henriksen 31,4
209 Grit  Hollesen 15,0
276 Dorthe M. Jensen 27,3
698 Laila Jensen 24,9
27 Kit Jensen 17,5
237 Bente Jensen 31,9
410 Gitte Rytter Juhl 33,0
270 Eva Holm Jørgensen 21,6
1201 Karin  Kincade 24,7
1330 Kirsten Kjeldsen 25,5
1457 Dorit Ladegaard Andersen 8,2
1255 Susanne  Lanng 19,0
482 Lisbeth Larsen 16,5
1427 Karin Landbo Larsen 24,8
482 Lisbeth Larsen 15,5
1427 Karin Landbo Larsen 24,8
119 Kirsten Søby Larsen 14,9
562 Rita Lyth 22,0
1171 Eva Lønroth 25,9
356 Inga Mariager 21,1
1238 Dorte Medegaard 22,3
826 Ulla  Mosich 15,5
1419 Lone Myhlendorph 17,9
1315 Kirsten Ellinor Møller 26,5
1484 Marianne Nielsen 29,3
932 Inge Lise Nielsen 27,3
1883 Jane Risager Nielsen 21,9
2045 Birthe Nymann 20,8
1197 Inger Nørgaard 20,6
414 Ynne  Overgaard 26,2
1728 Birgitte Pedersen 20,2
1504 Susanne Højrup Pedersen 23,5
1115 Jeanett Vedel Pedersen 15,8
179 Lisbeth Munk Pedersen 21,8
423 Hanne Pedersen 22,3
1599 Anette Stenberg Pedersen 29,0
634 Lone Pedersen 13,6
515 Vibeke Risager Poulsen 5,3
804 Anna Lis Rasmussen 24,1
1023 Tove Schultz 15,2
834 Gitte  Søndergaard 22,0
1674 Verona  Sørensen 33,3
1366 Heidi Frænde Sørensen 12,3
1130 Jette Møller Thomsen 14,3
905 Lis N. Thorsen 19,1
529 Edith Villadsen 22,9
1935 Susanne Vinstrup 25,0
265 Hanne Vittrup 35,2
817 Yrsa Vittrup 14,6
279 Birthe Wenzel 12,8
22 Ellen Margrethe Aaen 21,4
       
       
 
Genveje
Sponsorer

 
 

Hul 1: Sparekassen Vendsyssel

Hul 2: Dansk Carport Design

Hul 3: Fiskernes Fiskeindustri

Hul 4: Ruths Hotel

Hul 5: BDO Skagen

Hul 6: Skagen Havn

Hul 7: Mariendal Electrics A/S

Hul 8: Steen Jørgensen El

Hul 9: Fri Bike Shop

Hul 10: Stenbroen Optik

Hul 11: Restaurant Skagen Strand / Hotel og Feriecenter

Hulkopper: Audi Aalborg

Flag hul 1-9:
Skagen Mægleren

Flag hul 10-18:
Glarmester Skagen Ny Glas

Puttinggreen og chippinggreen:

Sparekassen Vendsyssel

Drivingrange:

Sparekassen Vendsyssel

Next tee skilte:
Carlsberg

Par 3 bane: Ledig

Se alle bænkesponsorer her.