Nyheder Kamphanerne


Fin Sæsonstart med pæne scorer og nye navne

 

Det var nye navne, der satte deres præg på Kamphanernes sæsonstart fredag den 7. april 2017.

 Vinderen af åbningsmatchen blev Christen Justesen, der løb med de to flasker vin, idet han scorede 34 stabelford-points, efterfulgt af Jørgen B. Larsen med 33 points. Tredjepladsen blev et opgør mellem tre spillere, der alle havde 30 points, men bedst på bagni var Jens Vittrup, hvorefter han - som netop optaget Kamphane - besatte tredjepladsen.

 Nærmest flaget på hul fire gav endnu en præmie til Jørgen B. Larsen

 Åbningsmatchen blev spillet i fint forårsvejr og efterfulgtes af en god frokost, hvorefter medlemmerne tog hul på den årlige generalforsamling. Her startede de fremmødte med at mindes Leif Hellsten, der døde i efteråret 2016.

 Peder Hyltoft, der ved årsskiftet meldte sig ud af Hvide Klit og Kamphanerne, var med til spisningen og takkede for de mange år som Kamphane og gav de gamle kampfæller en omgang til afsked.

 Jens Vittrup og Tage Øhrberg var foreslået som nye medlemmer, og de er nu begge Kamphaner.

 Der var en del afbud til åbningsmatchen og generalforsamling, hvilket medførte, at det var præsidenten, der forelagde regnskabet, som i øvrigt ikke gav anledning til debat eller kommentarer. Og klubkontingentet er stadig på de 500 kr. pr. sæson.

 En debat om klubbens vedtægter og matchpropositioner udspandt sig med henblik på blandt andet at revidere propositionerne til nye handicaptiltag og ændrede banevilkår i Hvide Klit.

 Tidligere på året havde vicepræsidenten Orla Kjeldsen og kassemesteren Niels Brodersen meddelt, at de ønskede at træde ud af Kamphanernes ledelse, således de fremover er almindelige medlemmer af klubben. To nye blev valgt: Ny vicepræsident og matchleder er Jens Thomsen, og ny kassemester er Poul Hedemann. Begge udgør sammen med præsidenten, Jørgen B. Larsen, ledelsen i Kamphanerne.


 
Genveje
Sponsorer

 
 

Hul 1: Sparekassen Vendsyssel

Hul 2: Dansk Carport Design

Hul 3: Fiskernes Fiskeindustri

Hul 4: Ruths Hotel

Hul 5: BDO Skagen

Hul 6: Skagen Havn

Hul 7: Mariendal Electrics A/S

Hul 8: Steen Jørgensen El

Hul 9: Fri Bike Shop

Hul 10: Stenbroen Optik

Hul 11: Restaurant Skagen Strand / Hotel og Feriecenter

Hulkopper: Audi Aalborg

Flag hul 1-9:
Skagen Mægleren

Flag hul 10-18:
Glarmester Skagen Ny Glas

Puttinggreen og chippinggreen:

Sparekassen Vendsyssel

Drivingrange:

Sparekassen Vendsyssel

Next tee skilte:
Carlsberg

Par 3 bane: Ledig

Se alle bænkesponsorer her.