Vedtægter Parmatchklubben


Parmatchklubben består af 24 par det første år.

I tilfælde, hvor der i en turnering er færre end 24 par tilmeldt, kan der suppleres med medlemmer af Hvide Klit Golfklub, der ikke er medlemmer af Parmatchklubben. På tilmeldingen markeres der med et Xi feltet gæstespillere.

Alle skal være medlemmer af Hvide Klit Golf klub og fyldt 21 år.

Kontingent og separat betaling af udematcher og øvrige arrangementer fastlægges af Parmatchklubbens bestyrelse, ligeledes betaler ikke-medlemmer en matchfee på 60,- kr. pr. person.

Der arrangeres det første år 3 turneringer derefter 4 turneringer årligt.. De 3 turneringer er tællende i en gennemgående sæsonturnering, hvori der højst må benyttes substitut en gang i dette år.

Bestyrelsen er forbeholdt ret til ændringer og fortolkninger af Parmatchklubbens vedtægter.

Hvis to fra klubben, der normalt ikke spiller sammen, danner par, deles de opnåede point mellem begge par. Dog får hvert par mindst et point. Det tæller ikke som en substitut.

Bestyrelsen ajourfører løbende ventelisten med par der ønsker optagelse i Parmatchklubben.

Optagelse på listen og oplysning om placering på denne sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen har en vejledning i spilleform og scorekort klar til hver turnering. Man bedes afhente disse 15 min. Før Tee Off.

Turneringsbetingelser i Parmatchklubben

Tilmelding til den enkelte turnering foregår via golfbox senest søndag før den aktuelle turnering.

Startlisten vil blive offentliggjort torsdag før spilledag på golfbox.

Hver spiller kan højest tildeles 36 slag.

Der spilles normalt fra rød tee for damer og gul tee for herrer

Ved lige score afgøres placeringen ved hjælp af den matematiske metode. D.v.s. bedst på de sidste 9-,6-,3-, sidste hul og endelig ved lodtrækning.

Ved lige års point er det de bedste 3-,2-, eller sidste match, der er afgørende for årsplaceringen.

Ved udeblivelse to gange i sæsonen ekskluderes parret. Ved udeblivelse forstås at parret har tilmeldt sig en match, men ikke møder frem.

Hvis parret ikke aktivt deltager i minimum to af de tre turneringer i en sæson, bliver parret ikke automatisk tilbudt medlemskab det næste år.

Præmier

Afhængig af spilleform gives der præmier til de bedste resultater. Der er præmier til alle turneringer.

Der vil være præmier til nærmest hullet i drivet på par 3 hullerne. Bolden skal ligge på greenen efter drivet.

I den gennemgående turnering gives der præmie til årets vindere.

I de enkelte turneringer gives der præmier til de tre bedste resultater.

Kontingent til Parmatchklubben for 2016

Kontingentet for medlemmer er kr. 225,- pr. par som bedes indbetalt på denne konto: 9008-457 82 95 726 senest den april 2016.

Ønsker i at tilmelde/udmelde jer af Parmatchklubben skriv en mail til Kirsten på ajl@mail.dk.

I Parmatchklubben er der 30 par. Nye medlemmer, par der er medlemmer af Hvide Klit optages i klubben i det omfang der gives plads ved udmeldelser. Hvis I er et par der ønsker optagelse, kan i komme på ventelisten ved at skrive en mail til ajl@mail.dk, hvor i opgiver jeres navne, medlemsnummer i Hvide Klit og email adresser.

Udvalget

Kirsten Søby Larsen-mob 25 27 11 03

Jane Risager Nielsen mob 31 33 98 78

Kurt Ruth Larsen -mob 61 69 37 81

 

 


 
Genveje
Sponsorer

 
 

Hul 1: Sparekassen Vendsyssel

Hul 2: Dansk Carport Design

Hul 3: Fiskernes Fiskeindustri

Hul 4: Ruths Hotel

Hul 5: BDO Skagen

Hul 6: Skagen Havn

Hul 7: Mariendal Electrics A/S

Hul 8: Steen Jørgensen El

Hul 9: Fri Bike Shop

Hul 10: Stenbroen Optik

Hul 11: Restaurant Skagen Strand / Hotel og Feriecenter

Hulkopper: Audi Aalborg

Flag hul 1-9:
Skagen Mægleren

Flag hul 10-18:
Glarmester Skagen Ny Glas

Puttinggreen og chippinggreen:

Sparekassen Vendsyssel

Drivingrange:

Sparekassen Vendsyssel

Next tee skilte:
Carlsberg

Par 3 bane: Ledig

Se alle bænkesponsorer her.