Etikette

Spillets ånd

I modsætning til mange sportsgrene spilles golf for det meste uden en dommers overvågning. Spillet funderer sig på den enkeltes ærlighed og oprigtige intention om at vise hensyn over for andre spillere og at spille efter Reglerne. Alle spillere bør opføre sig disciplineret og udvise høflighed og sportsånd til alle tider, uanset hvor konkurrencemindede de er. Dette er golfspillets ånd.

Sikkerhed
Spillere bør sikre sig, at ingen står tæt ved, eller i øvrigt risikerer at blive ramt af køllen, bolden eller af sten, kviste og lignende, når de udfører et slag eller prøvesving.
Spillere bør ikke spille, før spillerne foran er uden for rækkevidde.
Spillere bør altid varsko greenkeepere i nærheden eller foran, når de skal udføre et slag, der kunne bringe dem i fare.
Hvis en spiller slår en bold i en retning, hvor der er fare for at ramme nogen, bør han øjeblikkeligt råbe et advarselsråb. Det traditionelle advarselsråb i sådanne situationer er ”fore”.

Hensyn til andre spillere
Ingen forstyrrelse. Spillere bør altid udvise hensyn over for andre spillere på banen og bør ikke forstyrre deres spil ved bevægelse, tale eller unødvendig støj.
Spillere bør sikre sig, at intet elektronisk apparat medbragt på banen forstyrrer andre spillere.
På teestedet bør en spiller ikke tee’ sin bold op, før det er hans tur til at spille. Spillere bør ikke stå tæt ved eller direkte bag ved bolden eller bag ved hullet, når en spiller skal til at spille.

På green
På green bør spillerne ikke træde på en anden spillers puttelinie eller kaste en skygge på denne linie, når han skal spille. Spillere bør blive på eller tæt ved green indtil alle i gruppen har spillet i hul.

Føre score
I slagspil bør markøren – om nødvendigt – undervejs til næste tee kontrollere scoren med spilleren, og notere den på scorekortet.

Spilletempo
Spil i godt tempo og hold trit
Spillere bør spille i et raskt tempo. Komiteen kan etablere retningslinier for spilletempo, som alle spillere bør følge.
Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis den taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør den invitere gruppen bagved til gennemgang, uanset hvor mange spillere der er i denne gruppe.

Vær parat til at spille
Spillere bør være parate til at slå, lige så snart det er deres tur. Ved spil på eller nær ved green bør spillerne placere deres udstyr i en position, der sikrer hurtig bevægelse væk fra green og mod næste tee. Når spillet af et hul er afsluttet, bør spillerne omgående forlade greenen.

Mistet bold
Hvis en spiller tror, at hans bold kan være mistet andre steder end i en vandhazard eller er out of bounds (uden for banen), bør han spille en provisorisk bold for at spare tid.
Spillere, der søger efter en bold, bør vinke gruppen bagved igennem, så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes. De bør ikke søge i fem minutter, før de vinker igennem. Når de har tilladt gruppen bagved gennemgang, bør de ikke fortsætte spillet, før gruppen er passeret og uden for rækkevidde.

Fortrinsret på banen
Medmindre andet er bestemt af Komiteen, afgøres fortrinsret på banen af gruppens spilletempo.
En hvilken som helst gruppe, der spiller en fuld runde, har ret til at gå igennem en gruppe, der ikke spiller en fuld runde.

Omsorg for banen
Bunkers: Før en bunker forlades, bør spillere omhyggeligt udjævne alle fordybninger og fodspor, som de selv har lavet, og dem, som andre har lavet tæt derved. Hvis der er en rive inden for en rimelig afstand fra bunkeren, bør riven anvendes til dette formål.
Udbedring af opslåede græstørv, boldnedslagsmærker og skader forårsaget af pigsko
Spillere bør omhyggeligt reparere ethvert hul, de har lavet ved at slå græstørv op, og sørge for, at enhver skade på greenen, forårsaget af en bolds nedslag, udbedres omhyggeligt – uanset om det er forårsaget af spilleren selv. Når alle spillere i gruppen har færdigspillet hullet, bør der foretages udbedring af alle skader på greenen, som er forårsaget af golfsko.

Forebyggelse af unødig skade
Spillere bør undgå at forårsage skade på banen ved at opslå tørv under prøvesving eller ved af slå køllen ned i jorden i vrede eller af anden årsag.
Spillere bør sikre sig, at der ikke forårsages skade, når flagstangen eller bags lægges på green.
For at undgå skade på hullet bør spillere og caddier ikke stå for tæt på hullet samt være forsigtige ved håndtering af flagstangen og opsamling af bolden fra hullet. Et køllehoved bør ikke anvendes til at samle bolden op af hullet.
Spillerne bør ikke læne sig op ad en kølle på green, navnlig ikke når bolden tages op af hullet.
Flagstangen bør sættes omhyggeligt tilbage i hullet, før spillerne forlader greenen.
Lokale påbud vedr. brugen af golfbiler bør nøje overholdes.

Konklusion: Straf for overtrædelse
Hvis spillere følger retningslinierne i dette afsnit, vil det gøre spillet mere fornøjeligt for alle.
Hvis en spiller vedvarende tilsidesætter disse retningslinier under en runde eller over en længere periode på andres bekostning, anbefales det, at Komiteen overvejer at idømme denne spiller en passende disciplinær sanktion. En sådan sanktion kunne f.eks. omfatte et spilleforbud på banen i en begrænset periode eller i et bestemt antal turneringer. Dette anses som berettiget for at tilgodese flertallet af golfspillere, som ønsker at spille i overensstemmelse med disse retningslinier.
I tilfælde af et alvorligt brud på etiketten, må Komiteen diskvalificere

 
Genveje
Sponsorer

 
 

Hul 1: Sparekassen Vendsyssel

Hul 2: Dansk Carport Design

Hul 3: Fiskernes Fiskeindustri

Hul 4: Ruths Hotel

Hul 5: BDO Skagen

Hul 6: Skagen Havn

Hul 7: Mariendal Electrics A/S

Hul 8: Steen Jørgensen El

Hul 9: Fri Bike Shop

Hul 10: Stenbroen Optik

Hul 11: Restaurant Skagen Strand / Hotel og Feriecenter

Hulkopper: Audi Aalborg

Flag hul 1-9:
Skagen Mægleren

Flag hul 10-18:
Glarmester Skagen Ny Glas

Puttinggreen og chippinggreen:

Sparekassen Vendsyssel

Drivingrange:

Sparekassen Vendsyssel

Next tee skilte:
Carlsberg

Par 3 bane: Ledig

Se alle bænkesponsorer her.