Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

Tirsdag den 31 marts 2015 kl. 20.00 i klubbens lokaler

Dagsorden

1.Valg af dirigent.

2.Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.Forelæggelse af budget for indeværende år og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud for det kommende år. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til en generel forhøjelse på op til 5%. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at øge låne-/kreditfacilitet med op tilkr. 1 mio. til investering i maskiner til banen.

5.Forslag fra bestyrelsen.

6.Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag.

7.Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Inga Mariager – er på valg og er villig til genvalg

Axel Pallesen – er på valg og er villig til genvalg

Jesper Lyng – er på valg og er ikke villig til genvalg

8.Valg af revisor og revisor suppleant.

9.Eventuelt.


 
Genveje
Sponsorer

 
 

Hul 1: Sparekassen Vendsyssel

Hul 2: Dansk Carport Design

Hul 3: Fiskernes Fiskeindustri

Hul 4: Ruths Hotel

Hul 5: BDO Skagen

Hul 6: Skagen Havn

Hul 7: Mariendal Electrics A/S

Hul 8: Steen Jørgensen El

Hul 9: Fri Bike Shop

Hul 10: Stenbroen Optik

Hul 11: Restaurant Skagen Strand / Hotel og Feriecenter

Hulkopper: Audi Aalborg

Flag hul 1-9:
Skagen Mægleren

Flag hul 10-18:
Glarmester Skagen Ny Glas

Puttinggreen og chippinggreen:

Sparekassen Vendsyssel

Drivingrange:

Sparekassen Vendsyssel

Next tee skilte:
Carlsberg

Par 3 bane: Ledig

Se alle bænkesponsorer her.