HANDICAPREGLER 2016 til 2019

 

Handicapreglerne kommer gerne til revision hver fjerde år. Her følger en populær fremstilling af reglerne med diverse ændringer for perioden 2016 til 2019.

Handicapregulering

Spillere med handicap under 4,5:

Der kan kun reguleres handicap i tællende turneringer. Der kan ikke spilles EDS, og der må ikke foretages selvtastning af scores.

Spillere med handicap mellem 4,5 og 36:

Der kan reguleres handicap i tællende turneringer samt i EDS efter 18 huller.

I de nye regler udvides 9 hullers runderne, så spillere med handicap mellem 11,5 og 36 kan spille 9 hullers EDS runder. Der kan højest spilles EDS tre gange om ugen, og der kan kun reguleres en 9 hullers runde pr. dag.

Før en EDS runde starter skal markøren informeres, der skal sættes kryds i EDS feltet på scorekortet og der skal informeres, om det er en 18 hullers eller en 9 hullers runde – i sidste tilfælde må de ni huller ikke være en del af en 18-hullers runde. Efter EDS runden skal scorekortet afleveres eller scoren tastes ind i systemet.

Spillere med handicap mellem 37 og 54:

Runder med mere end 36 stableford point skal indberettes, og det samme gælder med mere end 18 point i en 9 hullers runde.

Spillere med handicap mellem 54 og 72:

DGU har i de reviderede regler udvidet handicapgruppe 37 -54, så den nu går til handicap 72. Det betyder, at alle nye golfspillere starter i handicap 72 – et såkaldt klubhandicap. Reguleringen af handicappet i denne gruppe foretages som med handicap 37-54.

To typer handicap:

Spillere med et handicap mellem 4,5 og 54, som indberetter scores efter mindst 4 runder i løbet af et kalenderår får et såkaldt EGA-handicap. Spillere med færre end 4 indberetninger får et såkaldt klub-handicap.

Spillere i handicap 54 får et EGA-handicap ved at spille en runde over 18 huller med mindst 36 stableford point eller 9 huller med mindst 18 point.

Spillere med handicap 54 eller derunder, som har et klub-handicap, kan erhverve EGA-handicap ved at indberette scoren fra tre runder eller ved at indberette så mange scores, at der kan foretages en handicaprevision. Se nedenfor.

Lejeforbedring og spil udenfor sæsonen:

Som noget nyt bliver det nu muligt at spille EDS og dermed få reguleret handicap, selv om der i forårs- og efterårsperioden spilles med lejeforbedring. Reguleringen kan ske så længe, der spilles på den normale bane. (Ikke vinterbane)

Årsrevisionen afløses af handicaprevision:

Revisionen foretages for spillere med handicap 36 og derunder. Beregningsmetoden er ændret, således det nu er spillerens handicap, der vurderes i forhold til spillerens indberettede scores. Handicaprevisionen foretages en gang om året, og reguleringen sker i januar. For at revisionen kan gennemføres kræves som hidtil mindst 8 indberettede scores i et år. (det kan dog være mellem 4 og 8, såfremt der er tilstrækkelig scores i året før til at supplere op til 8)

CBA-justering, eller automatisk beregning af justering af neutral zone:

Efter hver runde i en tællende 18 hullers turnering med mindst 10 deltagere skal der som hidtil foretages en CBA-beregning. Udregningen foretages i golfbox, og selv om beregningsmetoden er ændret, medfører resultatet stadig en forskydning af neutral zone, hvis forholdene under turneringen betinger det. Resultatet af beregningen indskrænker sig nu til at være mellem +1 og -2.

 

 

 


 
Genveje
Sponsorer

 
 

Hul 1: Sparekassen Vendsyssel

Hul 2: Dansk Carport Design

Hul 3: Fiskernes Fiskeindustri

Hul 4: Ruths Hotel

Hul 5: BDO Skagen

Hul 6: Skagen Havn

Hul 7: Mariendal Electrics A/S

Hul 8: Steen Jørgensen El

Hul 9: Fri Bike Shop

Hul 10: Stenbroen Optik

Hul 11: Restaurant Skagen Strand / Hotel og Feriecenter

Hulkopper: Audi Aalborg

Flag hul 1-9:
Skagen Mægleren

Flag hul 10-18:
Glarmester Skagen Ny Glas

Puttinggreen og chippinggreen:

Sparekassen Vendsyssel

Drivingrange:

Sparekassen Vendsyssel

Next tee skilte:
Carlsberg

Par 3 bane: Ledig

Se alle bænkesponsorer her.