Tid til en opdatering fra banen.

Vi er i fuld gang med at tynde ud i den tætte træbevoksning flere steder på banen, det betyder at vi først og fremmest kan få meget mere lys og luft til vores græs, og samtidig fritlægge nogle af de smukke klitter, så vi igen kan leve op til vores navn.

Jeg har modtaget forskellige forespørgsler vedrørende lukning af banen i tilfælde af frost. Derfor vil jeg gerne gøre det klart for alle, at jeg er fra bestyrelsens side blevet pålagt at hæve banens niveau betydeligt, og dette sker ikke ved at gøre, som vi plejer.

Så når der opstår forhold, som kan medvirke til, at vi beskadiger banen, bliver banen lukket. Det kan være frost i græsset, tidligere frost som stadig ikke er tøet eller andre forhold.

Faktum er, at vi stadig har haft mange flotte dage til at nyde en runde golf i det, som burde være vintermånederne.

Vi har i denne tid også haft fornøjelsen af at spille til sommergreens, hvilket ser ud til at fungere fint. Greens klarer sig godt igennem de kolde temperaturer, og de er stadig faste og tørre. Specielt faste var de den søndag, hvor banen var åben, mens der var hård frost i jorden. Det var en mindre fejl... Men et meget flot fremmøde af vores trofaste medlemmer!

Som nogle af jer nok også har bemærket, er der utrolig mange uoprettede boldmærker på greens. Det virker umiddelbart mærkeligt, da det næsten udelukkende er medlemmer, som har spillet banen. Hvis alle retter et boldmærke per green, så er der sjovt nok ingen tilbage. Så lad som om du har lavet et og ret det.

Samtidig har jeg bemærket en besynderlig tendens til at tage sin trolley (golfvogn) med sig alle steder, især mellem bunkers og greens og helt tæt på greens og teesteder. Vil i ikke være venlige at holde disse trolleys 4-5 meter fra greens og på stien ved teestederne, hele vejen rundt på banen.

Vi påbegynder snart det store skovningsprojekt, hvor vi får besøg af nogle store skovningsmaskiner fra Hedeselskabet Danmark.

I en perfekt verden ville banen være frossen på denne tid af året, og maskinerne kunne derfor arbejde effektivt uden afbrydelser fra golfspillere, og uden at efterlade skader, men det ser ikke ud til at vinteren rigtigt sætter ind.

Vi stiler mod at få afviklet det store arbejde hurtigt, effektivt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvilket betyder, at en lukning af banen i denne periode vil være nødvendig.

Arbejdet forventes at starte mandag d. 26. januar. Maskinerne kører ikke lørdag og søndag, så HVIS vejret tillader det, vil banen være åben i disse dage.

Vi har på forhånd fået et udgiftsneutralt tilbud og da det koster mange tusinde kroner per dag at holde disse maskiner kørende, er det i alles interesse at få arbejdet afviklet så hurtig som muligt. Dette kan ikke kombineres med spillere på banen.

Skovningsprojektet er heldigvis en engangsforestilling, og vi vil ikke have den samme udfordring til næste år. Jeg håber, at alle vil udvise forståelse og tålmodighed overfor dette vigtige tiltag.

Som de fleste af jer allerede er klar over, er der en del udfordringer som vi skal overkomme for at få en god bane til sommer. Den største udfordring er i den forbindelse manglen på vand.

Det nuværende vandingsanlæg har mange fejl og mangler, og det er derfor ikke muligt at fortsætte med dette anlæg.

Vi er derfor i øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne for at renovere anlægget, og for at bruge vand fra søen på hul 18.

Venlig hilsen

Michael

 


 
Genveje
Sponsorer

 
 

Hul 1: Sparekassen Vendsyssel

Hul 2: Dansk Carport Design

Hul 3: Fiskernes Fiskeindustri

Hul 4: Ruths Hotel

Hul 5: BDO Skagen

Hul 6: Skagen Havn

Hul 7: Mariendal Electrics A/S

Hul 8: Steen Jørgensen El

Hul 9: Fri Bike Shop

Hul 10: Stenbroen Optik

Hul 11: Restaurant Skagen Strand / Hotel og Feriecenter

Hulkopper: Audi Aalborg

Flag hul 1-9:
Skagen Mægleren

Flag hul 10-18:
Glarmester Skagen Ny Glas

Puttinggreen og chippinggreen:

Sparekassen Vendsyssel

Drivingrange:

Sparekassen Vendsyssel

Next tee skilte:
Carlsberg

Par 3 bane: Ledig

Se alle bænkesponsorer her.