Almindelige betingelser

TURNERINGSPROPOSITIONER

Nedenstående bestemmelser er klubbens normalbetingelser. Såfremt der er afvigelser, vil disse fremgå af invitationen som et tillæg. Er der uoverensstemmelser mellem normalbetingelserne og invitationens bestemmelser, er det invitationens bestemmelser, der er gældende.

Deltagere
Klubturneringer er åbne for alle aktive medlemmer af Golfklubben Hvide Klit, samt aktive medlemmer af andre golfklubber, max hcp 45 for alle deltagere. Der skal dokumenteres gyldigt DGU-kort.

Tilmelding
Turneringen annonceres ved opslag i klubhuset senest 10 dage før tilmeldingsfristens ophør. Denne er normalt 4 dage før turneringsdagen, dog 6 dage før, hvis der er spisning i forbindelse med turneringen.
Tilmelding er bindende, når tilmeldingsfristen er udløbet. Ved afbud på selve turneringsdagen skal turneringsfee altid betales.

Efteranmeldelser kan kun ske ved direkte henvendelse til turneringslederen. Efteranmeldte spillere deltager i turneringen på samme betingelser som de øvrige.

Hvis man er i restance, kan man ikke deltage i turneringer.

Kun medlemmer af Golfklubben Hvide Klit kan deltage i klubmesterskaberne. Ingen efteranmeldelser til klubmesterskaberne.

Præmier
Præmievindere skal være til stede for at kunne modtage præmien. I modsat fald tilfalder præmien den næste i præmierækken. Dette gælder dog ikke “nærmest flaget” – præmien.

Rækkeinddeling
Hvis intet er anført, spilles turneringerne i 3 lige store rækker.

Damer spiller fra Rød tee og herrer spiller fra Gul tee.

Række HCP. Herrer HCP. Damer Spilleform
A +4,0 – 15,9 +4,0 – 17,3 Netto Slagspil
B 16,0 – 26,3 17,4 – 28,3 StableFord
C 26,4 – 45 28,4 – 45 9 hl. StableFord

 

Vinder af turneringen i tilfælde af lige score:

Hulspil: Sudden death play off.

Brutto-slagspil afgøres i tilfælde af slaglighed således: Bedste score på de sidste 18, 9, 6, 3 eller sidste hul. Er der stadig lighed afgøres placeringen ved lodtrækning. Dog omspil om 1. pladser ved klubmesterskabet over 3 huller.

Netto-slagspil afgøres i tilfælde af lighed mellem nettoscores således: Fra bruttoscoren på de sidste 18, 9, 6, 3 eller sidste hul trækkes henholdsvis fuldt, 1/2, 1/3, 1/6 eller 1/18 antal tildelte slag. Er der stadig lighed mellem nettoscores, afgøres placeringen ved lodtrækning.

StableFord afgøres i tilfælde af pointlighed således: Højeste pointsum på de sidste 18, 9, 6, 3 eller sidste hul. Er der stadig pointlighed afgøres placeringen ved lodtrækning. “Sidste huller” er de huller på banen, der har de højeste numre.

Turneringer med Gunstart : Afgøres efter ovenstående principper.

Alle tvivlsspørgsmål vedrørende reglerne afgøres af Dommeren - turneringslederen/turneringsudvalget.
I turneringer må der kun benyttes personbefordrende køretøjer efter aftale med turneringsledere / turneringsudvalget. Tilladelsen er personlig.

Mobiltelefoner skal være slukkede under den / de fastsatte runde(r).

Brud på turneringsbestemmelserne – Diskvalifikation

 

 

 
Genveje
Sponsorer

 
 

Hul 1: Sparekassen Vendsyssel

Hul 2: Dansk Carport Design

Hul 3: Fiskernes Fiskeindustri

Hul 4: Ruths Hotel

Hul 5: BDO Skagen

Hul 6: Skagen Havn

Hul 7: Mariendal Electrics A/S

Hul 8: Steen Jørgensen El

Hul 9: Fri Bike Shop

Hul 10: Stenbroen Optik

Hul 11: Restaurant Skagen Strand / Hotel og Feriecenter

Hulkopper: Audi Aalborg

Flag hul 1-9:
Skagen Mægleren

Flag hul 10-18:
Glarmester Skagen Ny Glas

Puttinggreen og chippinggreen:

Sparekassen Vendsyssel

Drivingrange:

Sparekassen Vendsyssel

Next tee skilte:
Carlsberg

Par 3 bane: Ledig

Se alle bænkesponsorer her.