Referat generalforsamling 23-03-22

           Referat af generalforsamling 2022   Formand Freddy Jokumsen bød velkommen.   Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Aksel Groth. Der var ikke andre forslag, så han blev valgt. Aksel kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.   Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Formand Freddy Jokumsen aflagde beretning og…