Referat Generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling 2023 Formand Freddy Jokumsen bød velkommen. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Steen Andersen som blev valgt. Der var ingen andre forslag. Steen Andersen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Man startede beretningen med at holde et minuts stilhed for at mindes de medlemmer,…