Herredagen

Formål At tilbyde klubbens Herrer at spille en løbende turnering over et halvt år.

Hvem kan være med Alle klubbens herrer og ynglinge. Max handicap 48.

Hvornår der spilles Onsdage – 07.00 til 17.00 – Der er tidsbestilling

Kontingent Turneringsfee 35,00 kr. pr. gang man betaler i Probox, eller man betaler kr. 600,- for hele året.

Diverse Medlemmer af Herreklubben er velkommen til at tage en gæstespiller med. Der betales greenfee efter gældende regler + turneringsfee 35,00 kr.

Spisning/Præmieoverrækkelse Der er spisning og uddeling af måneds præmier den første onsdag hver måned, i 2017 er det følgende dage: 5. april, 3. maj, 7. juni, 5. juli, 2.august og 6.september. Der spises kl. 19.15 og umiddelbart efter spisning er der præmieuddeling.

Afslutningsmatch:

Der er afslutningsmatch, lørdag den 30. september 2017.

Herreudvalg:

Brian Strauss

Mogens Jacobsen

Michael Mose

Golfklubben Hvide Klit
Hvideklitvej 28
DK-9982 Ålbæk

T  +45 9848 9021
info@hvideklit.dk

Copyright 2017
@ Golfklubben Hvide Klit