fbpx

Almindelige betingelser

TURNERINGSPROPOSITIONER

Nedenstående bestemmelser er klubbens normalbetingelser. Såfremt der er afvigelser, vil disse fremgå af invitationen som et tillæg. Er der uoverensstemmelser mellem normalbetingelserne og invitationens bestemmelser, er det invitationens bestemmelser, der er gældende.

Deltagere
Klubturneringer er åbne for alle aktive medlemmer af Golfklubben Hvide Klit, samt aktive medlemmer af andre golfklubber, max hcp 45 for alle deltagere. Der skal dokumenteres gyldigt DGU-kort.

Tilmelding
Turneringen foregår på golfbox .
Tilmelding er bindende, når tilmeldingsfristen er udløbet. Ved afbud på selve turneringsdagen skal turneringsfee altid betales.

Efteranmeldelser kan kun ske ved direkte henvendelse til turneringslederen. Efteranmeldte spillere deltager i turneringen på samme betingelser som de øvrige.

Hvis man er i restance, kan man ikke deltage i turneringer.

Kun medlemmer som har hjemmeklub i Golfklubben Hvide Klit kan deltage i klubmesterskaberne. Ingen efteranmeldelser til klubmesterskaberne.

Præmier
Præmievindere skal være til stede for at kunne modtage præmien. I modsat fald tilfalder præmien den næste i præmierækken. Dette gælder dog ikke “nærmest flaget” – præmien.

Rækkeinddeling
Hvis intet er anført, spilles turneringerne i 3 lige store rækker.

Damer spiller fra tee 48 og herrer spiller fra tee 58.

Række HCP. Herrer HCP. Damer Spilleform
A +4,0 – 15,9 +4,0 – 17,3 Netto Slagspil
B 16,0 – 26,3 17,4 – 28,3 StableFord
C 26,4 – 45 28,4 – 45 9 hl. StableFord

 

Vinder af turneringen i tilfælde af lige score:

Hulspil: Sudden death play off.

Brutto-slagspil afgøres i tilfælde af slaglighed således: Bedste score på de sidste 18, 9, 6, 3 eller sidste hul. Er der stadig lighed afgøres placeringen ved lodtrækning. Dog omspil om 1. pladser ved klubmesterskabet over 3 huller.

Netto-slagspil afgøres i tilfælde af lighed mellem nettoscores således: Fra bruttoscoren på de sidste 18, 9, 6, 3 eller sidste hul trækkes henholdsvis fuldt, 1/2, 1/3, 1/6 eller 1/18 antal tildelte slag. Er der stadig lighed mellem nettoscores, afgøres placeringen ved lodtrækning.

StableFord afgøres i tilfælde af pointlighed således: Højeste pointsum på de sidste 18, 9, 6, 3 eller sidste hul. Er der stadig pointlighed afgøres placeringen ved lodtrækning. “Sidste huller” er de huller på banen, der har de højeste numre.

Der vil være regulering af hcp efter hver runde, hvis en turnering er over flere dage.

Turneringer med Gunstart : Afgøres efter ovenstående principper.

Alle tvivlsspørgsmål vedrørende reglerne afgøres af Dommeren – turneringslederen/turneringsudvalget.
I turneringer må der kun benyttes personbefordrende køretøjer efter aftale med turneringsledere / turneringsudvalget. Tilladelsen er personlig.

Mobiltelefoner skal være slukkede under den / de fastsatte runde(r).

Brud på turneringsbestemmelserne – Diskvalifikation