fbpx

Begynderudvalget

UdvalgetOpgaverBegynderturneringenFaddere

Udvalget

Yrsa Vittrup – Regelunderviser


Jimmy Thomsen


Bente Carlsen


Ove Mose


Tonny Carlsen

Verona Sørensen

Gunnar Sørensen

Charlotte Tjørnevig

 


 

Opgaver

Begynderudvalgets primære opgave er dels at give nye spillere en indlæring i de grundlæggende golfregler, etiketteregler, værdier, normer og principper, således at nye spillere frit kan spille på banen og finde glæden ved golfspillet.

I samarbejde med bestyrelsen, sekretariatet, pro´en og regelunderviseren gøres dette ved:

 • Åbenthus arrangementer
 • Indslusning af nye medlemmer
 • Udarbejdelse af introduktionsmateriale
 • Koordinering af golflektioner for begynderne (sammen med klubbens pro)
 • Undervisning i etik og de normer, som er karakteristiske for golf
 • Undervisning i etiketteregler og færdsel på banen
 • Undervisning i turneringsformer (Slagspil, Stableford)
 • Undervisning i handicapsystemet (evt. sammen med klubbens handicapudvalg)
 • Regelundervisning for begyndere. ( foregår online )
 • Etablering og gennemførelse af prøver.
 • Begynderturneringer

Begynderudvalget tager sig kun af voksne begyndere, idet juniorspilleres start i klubben varetages af juniorudvalget.

 

Begynderturneringen

Nedenstående er de turneringsbestemmelser, propositioner, hvorefter begynderturneringen afvikles.

Propositioner
Klubbens normale turneringsbestemmelser er gældende med følgende undtagelser:

Begynderturneringerne afvikles som 9-hullers Stablefordturneringer med gunstart.
Hjælperne må give råd om følgende forhold:
a. Vise og rette boldplacering og opstilling
b. Valg af køller
c. Taktik  – banestrategi

Hjælperne er ikke dommere, men vil til enhver tid vejlede om nedenstående forhold:

 • Spillets ånd og etikette
 • Hensynet til banen
 • Spilletempo og færden på banen
 • Golfreglerne

Turneringsstart
Begynderturneringen starter den 1. maj 2018, og afvikles hver tirsdag frem til afslutningen den 22. september 2018.

Tilmelding
Tilmelding sker på turneringsdagen. For at en tilmelding er gældende skal der afleveres et scorekort med:
Korrekt udfyldt hoved – stamoplysninger
Afleveringen skal ske i Booking senest kl. 17.00.

Fee (betaling for spil)
Turneringsfee er 10,00 kr. pr. runde.

Spisning
Efter turneringen vil man kunne få mad i klubben café. Dette kræver tilmeldning før start på en liste fremlagt i klubhuset. Betalingen sker når man senere henter  sin mad .

Træning på Par 3 banen
Turneringen på par 3 banen er for de utrænede. Overflytning til turneringsbanen vil ske i samråd med hjælperne. Som en grov rettesnor sker dette når damer kan spille runder i 42 slag og herrer i 39 slag.

Spillet på turneringsbanen
På Turneringsbanen kan du spille dig ned i handicap. Det overordnede mål er handicap 45, der ofte kan opnåes inden afslutningen i september.

Præmier mv.
Efter runden, er der præmieoverrækkelse i klubhuset, ca. kl. 20.30, til de bedste begyndere i Dame- og Herrerækken. Her vil der også være lodtrækning blandt hjælpernes scorekort.

 

Faddere

En fadder er en rutineret voksen golfspiller der:

 • Har max hcp 36
 • Har Hvide Klit som hjemmeklub
 • Har fuldt medlemskab (ikke Prøvemedlemmer eller Juniorer under 18 år)

Spil på turneringsbanen
En fadder må gå med en begynder.
Begynderen skal have gennemgået grundlæggende træning i slag.
Faddere kan hvis de via Golfbox kan se at der den følgende dag eller samme dag, er flere sammen hængende ledige starttider, bestille plads til sig selv og en nybegynder, efter klokken 16.00 er det altid muligt at bestille plads.
Fadderen skal i begge tilfælde henvende sig i sekretariatet og bestille starttid til jer begge.
Man skal uopfordret lukke alle bolde igennem.

Vejledning og Forpligtigelser
Klubbens normale turneringsbestemmelser er gældende med følgende undtagelser:
Fadderen må give råd om følgende forhold:

 1. Vise og rette boldplacering og opstilling
 2. Valg af køller
 3. Taktik  – banestrategi

Fadderen er ikke dommer, men kan til enhver tid hjælpe og vejlede og forklare om nedenstående forhold:

 • Spillets ånd og etikette
 • Hensynet til banen
 • Spilletempo og færden på banen
 • Golfreglerne