Damedagen

Torsdagsturneringen starter  i år den 30. marts 2017, med 9 hullers turnering og spisning kl 18.30

Generelle oplysninger:

Damedagen køre videre som sidste sæson. Vi må spille hele dagen.

Flere informationer den 30. marts.

Turneringen:

Der bliver 26 tællende spilledage, hvor af 2 falder i en weekend. De 13 bedste spilledage tæller til årspoint. Der bliver 10 slagspilsdage, hvoraf de 7 bedste tæller til årets bruttopræmie. Electric spilles på alle 26 tællende spilledage, dog ikke hvis der er vinterregler.

Torsdagen før afslutningsturneringen spiller vi en lille 9 hullers turnering, som ikke er tællende i det store regnskab, men dog med præmier til de bedste.

Vi spiller i 3 grupper:

Gruppe 1:               0-17,7         =                             0-21 tildelte slag

Gruppe 2           17,8-24,5          =                          22-29 tildelte slag

Gruppe 3             24,6-54           =                          30-61 tildelte slag

”Nybegynder” damer er altid velkommen til at deltage i damedagen, når de er nede i hcp. 54 og har bestået slag / regelprøven.

Konkurrencer i konkurrencen.

Når der spilles stableford, spiller vi med 3 skjulte huller – ved slagspil er der puttekonkurrence.

Gruppe 3 spiller altid stableford med skjulte huller..

Spiseaftnerne:

Begynder kl. 18.30. Der serveres en dejlig menu samt efterfølgende kaffe. Pris kr. 135,00.

Tilmelding skal ske på mail til frujuhl51@gmail.com senest tirsdag før spisning og betalingen indsættes på konto nummer. 9015 – 457 57 87 644 senest mandagen før.

På spiseaftnerne uddeles der præmier for den sidste måned. Der uddeles præmier for hver 8. deltager i hver gruppe og én præmie til månedsvinderne i hver gruppe.

Er man er tilstede ved spisning, uddeles der også præmier for skjulte huller og putte puttekonkurrence.

Kontingent:

Hele sæsonen: kr. 650,- eller 5/10 spilledage á kr. 35,-

Pink/blue Cup:

Spilles den 14.maj 2017 – her vil der være mulighed for at købe en let anretning til kr. 75. Flere informationer senere.

Pokalmatchen mod Frederikshavn:

Finder i år sted på Hvide Klit den 1. juni Gunstart kl. 14.00 (mødetid senest 1 time før start) og med efterfølgende spisning.

Generalforsamling .

24.August afholder vi generalforsamling. På valg til bestyrelsen er i år Birgitte Pedersen og Gitte Rytter Juhl.

Årsafslutningen NYT NYT NYT:

Lørdag den 30. September 2017 afvikler vi afslutningmatch sammen med herredags klubben. Med morgenmad og efterfølgende  match. Vi spiller en 18 hullers turnering og herefter afslutningsfest.
Flere informationer senere.

 

Golfklubben Hvide Klit
Hvideklitvej 28
DK-9982 Ålbæk

T  +45 9848 9021
info@hvideklit.dk

Copyright 2017
@ Golfklubben Hvide Klit