Damedagen

Torsdagsturneringen starter  i år den 5. april 2018, med 9 hullers turnering og spisning kl 18.30

Generelle oplysninger:

Damedagen køre videre som sidste sæson. Vi må spille hele dagen.

Flere informationer den 5. april.

Turneringen:

Der bliver 25 tællende spilledage.De 15 bedste spilledage tæller til årspoint. Der bliver 10 slagspilsdage, hvoraf de 7 bedste tæller til årets bruttopræmie.

Torsdagen før afslutningsturneringen spiller vi en lille 9 hullers turnering, som ikke er tællende i det store regnskab, men dog med præmier til de bedste.

Vi spiller i 2 grupper:

Gruppe 1:               0-22,0         =                             0-26 tildelte slag

Gruppe 2              22,1-54         =                            27-61 tildelte slag

”Nybegynder” damer er altid velkommen til at deltage i damedagen, når de er nede i hcp. 54 og har bestået slag / regelprøven.

NYT – NYT – NYT

Der er i år nærmest flaget på alle par 3 huller, sponsoreret af Pakhuset og Skagen Fiskerestaurant

I år spilles der både stableford og slagspil i begge rækker. ( Nærmere information kommer )

Spiseaftnerne:

Begynder kl. 18.30. Der serveres en dejlig menu samt efterfølgende kaffe. Pris kr. 135,00.

Tilmelding til spisning skal ske på Golfbox, senest tirsdagen før kl 12.00 spisning og betalingen indsættes på konto nummer. 9015 – 457 57 87 644 senest mandagen før.

På spiseaftnerne uddeles der præmier for den sidste måned. Der uddeles præmier for hver 8. deltager i hver gruppe og én præmie til månedsvinderne i hver gruppe.

Er man er tilstede ved spisning, uddeles der også præmier for putte puttekonkurrence og skjulte huller.

Kontingent:

Hele sæsonen: kr. 600,- eller kr. 30,- pr. gang

Pink/blue Cup:

Spilles den 3.juni 2018 sammen med Slå et slag for kuglerne ( Herre)

Pokalmatchen mod Frederikshavn:

Finder i år sted i Frederikshavn den 7. juni Gunstart kl. 14.00 (mødetid senest 1 time før start) og med efterfølgende spisning.

Generalforsamling .

6.september afholder vi generalforsamling. På valg til bestyrelsen er i år Dorte Breyen-Mikkelsen og Hanne Bang Andersen.

Årsafslutningen

Efter den fantastiske turnering/afslutning sammen med herrerne i 2017 gentager vi selvfølgelig dette.

Afslutningen afholdes således lørdag den 6. oktober. Med morgenmad og efterfølgende turnering. Vi spiller en 18 hullers turnering og herefter afslutningsfest.
Flere informationer senere.

Damedags komiteen håber at så mange som muligt vil deltage i damedagen, og vi ser frem til mange hyggelige timer og gode turneringer.

Mange sportslige hilsener

Dorte Breyen-Mikkelsen                 51 89 33 36      dortebreyenmikkelsen@yahoo.dk
Birgitte Pedersen                            27 89 73 16      bip66@icloud.com
Hanne Bang Pedersen                   40 96 32 34      bang2@bbnpost.dk
Gitte Rytter Juhl                              40 28 42 77     frujuhl51@gmail.com