fbpx

Generalforsamlingen for Golfklubben Hvide Klit afholdes i år

Torsdag den 28. marts 2019 fra kl. 19.00

på Restaurant Skagen Strand

Ifølge klubbens vedtægter skal forslag fra medlemmerne, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. februar.

Forslag fra medlemmerne sendes til manager@hvideklit.dk senest 15. februar 2019.

Klubbens vedtægter finder du på hjemmesiden – klik her.

Bemærk, at kun aktive medlemmer som ikke i kontingentrestance pr. 1. marts er stemmeberettigede til generalforsamlingen.

Officiel indkaldelse til generalforsamlingen – inkl. dagsorden – udsendes med mindst 14 dages varsel til den 28. marts 2019.

Der er mulighed for spisning kl. 17.30 og tilmelding til spisning og generalforsamling sker via GolfBox.