Greenkeeper nyt

Opdatering fra banen (01-03-2017)

Kære medlemmer,

Først og fremmest vel jeg gerne sige tusind tak for jeres tålmodighed denne vinter. Vi har især værdsat den respekt, som er blevet udvist for banelukning i tilfælde af frost. Det betyder at selvom vinteren stadig er over os og banen er lidt bleg i kanterne, så ser vores greens rigtig sunde ud uden spor af svampesygdomme.

Som sagt er det stadig vinter, og vi vil i den næste tid opleve nattefrost, men med højere temperaturer om dagen. Det betyder at banen, på disse dage, vil være lukket indtil frosten er forsvundet.

Markeringer og skilte

Der vil igen i år være nye tiltag og forbedringer på vores bane.

Vi vil blandt andet skifte teestedsfarverne ud med længdeangivelser. Det betyder at teestederne nu kommer til at hedde; 48, 52, 58 og 62. Vi håber med dette tiltag at få flere til at spille fra det teested, som passer den enkelte bedst.

Afstandmarkeringerne i fairways bliver flyttet, så de viser afstanden til midten af green.

På flere huller vil der blive placeret små skilte i fairways, oftest lige inden forgreens. Skiltene viser hvordan trafikken bør forløbe. Det har vist sig nødvendigt, da almindelig etikette desværre ikke er tilstrækkelig. Skiltene er selvfølgelig flytbare forhindringer. Dog vil jeg gerne opfordre til at man husker at genplacere skiltet nøjagtig som det stod. Dette gælder i øvrigt alle former for skilte, pæle og afspærringer.

De store skilte ved teestederne får også et facelift, så de bedre illustrerer det enkelte hul samt holder samme stilmæssig æstetiske udtryk, som de resterende skilte og markeringer på banen.

Renovering af bunkers

Hul 5

Bunkerrenoveringen på Hul 5 blev færdig med anlæggelsen af den sidste bunker på venstre side af forgreenen. I samme arbejdsgang omformede vi arealet venstre om green for at give området mulighed for flere spændende indspil.

Hul 7

De nye bunkers på hul 7 har fået et grønt skær af nyspiret græs hen over vinteren, og med lidt held fra oven vil vi kunne færdiggøre arbejdet et par måneder efter væksten for alvor starter.

Den lille bunker venstre om green er renoveret og klar til spil, mens den sidste greenbunker vil blive renoveret i den nærmeste fremtid.

Øvrige bunkers

Der er planer om renovering af øvrige bunkers i foråret, men pleje af banen har førsteprioritet og tiden er knap. Derfor vil disse blive beskrevet yderligere på et senere tidspunkt.

Frivillige

Der har igen denne vinter været høj aktivitet af frivillige, som har ryddet op i skoven. Den store indsats har været en kæmpe hjælp og har virkelig givet banen et løft. Tusind tak til jer alle.

Vi ses på banen.

Venlig hilsen

Michael

Golfklubben Hvide Klit.
Foto: Peter Broen

 

Golfklubben Hvide Klit
Hvideklitvej 28
DK-9982 Ålbæk

T  +45 9848 9021
info@hvideklit.dk

Copyright 2017
@ Golfklubben Hvide Klit