Herredagen

Formål  At tilbyde klubbens Herrer at spille en løbende turnering over sæsonen 2018.

Hvem kan være med  Alle klubbens herrer og ynglinge. Max handicap 48.

Hvornår der spilles Onsdage – 07.00 til 17.00 – første gang den 14/3. Der skal bestilles starttid på golfbox.

Kontingent Turneringsfee 35,00 kr. pr. gang man betaler i Probox, eller man betaler kr. 600,- for hele året.

Diverse Medlemmer af Herreklubben er velkommen til at tage en gæstespiller med. Der betales greenfee efter gældende regler + turneringsfee 35,00 kr.

Spisning/Præmieoverrækkelse Der er spisning og uddeling af måneds præmier den første onsdag hver måned,.
Følgende dage: 4. april, 2. maj, 6. juni, 4. juli, 1.august og 5.september.
Der spises kl. 19.15 og umiddelbart efter spisning er der præmieuddeling.

Afslutningsmatch:

Der er afslutningsmatch, lørdag den 6. oktober 2018.

Herreudvalg:

Brian Strauss

Mogens Jacobsen

Michael Mose