Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Tid: Onsdag den 23. marts 2022 kl. 19.00
Sted: Café Hvide Klit.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fastlæggelse for budget for indeværende år og fastlæggelse af medlemskontingenter for 2023.

Bestyrelsen har følgende forslag til kontingent for 2023:

Seniorer                                                             DKK    6.100

Juniorer t.o.m. 18 år                                          DKK    1.000

Unge t.o.m. 22 år                                              DKK    1.450

Unge under uddannelse t.o.m. 25 år              DKK    2.500

Barn t.o.m. 8 år                                                  DKK      275

Long distance                                                    DKK    3.800

Passiv (incl. medlemskab af P&P banen)       DKK      550

 1. Forslag fra bestyrelsen.
 2. Forslag fra medlemmerne (se under eventuelt).
 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg er:
  Freddy Jokumsen – modtager genvalg
  Theis Jørgensen – modtager genvalg
  Flemming Neist – modtager genvalg
 4. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO som revisor og Beirholm som revisorsuppleant.
 5. Eventuelt

Jane Risager har indleveret et forslag om etablering af vandskyllende toilet i området
ved hul 5-12-13.

Regnskab udsendes senere.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen