Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Tid: Tirsdag, den 28. marts 2023 kl. 19.00
Sted: Café Hvide Klit.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse for budget for indeværende år og fastlæggelse af medlemskontingenter

for 2024:

Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til en generel forhøjelse af kontingentsatserne på op til 5% for 2024.

 1. Forslag fra bestyrelsen.
  Bestyrelsen beder generalforsamlingen om bemyndigelse til at forhandle udskiftning/fornyelse af vandingsanlæg i 2024 med en investeringsramme på 2,5 mill.kr., herunder at optage størst muligt lån til finansiering af investeringen.
 2. Forslag fra medlemmerne.

Jane Risager har tidligere foreslået, at der opføres et toilet i området hul 5, hul 12 og hul 13. I den forbindelse har en arbejdsgruppe bestående af Jane Risager, næstformand Theis Jørgensen og bestyrelsesmedlem Arni Hansen arbejdet med projektet. Arbejdsgruppen vil præsentere et beslutningsoplæg, hvor der etableres en toiletbygning til dkk 550.000. 70% finansieres via fonde, medens 30% finansieres af Klubben. De årlige driftsudgifter til rengøring, el, vand og kloakservice anslås til dkk 175.000.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg er:
  Birgitte Pedersen – modtager genvalg
  Lisbeth Friis – modtager genvalg
  Brian Sforzini – modtager genvalg

Jørgen Clausen – modtager genvalg

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO som revisor og Beirholm som revisorsuppleant.
 2. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen