Bestyrelsen

Golfklubben Hvide Klit

Freddy Jokumsen

Formand

Theis Jørgensen

Næstformand

Jørgen Clausen

Kasserer

Arni Ingemar Hansen

Bestyrelsesmedlem

Lisbeth Friis

Bestyrelsesmedlem

Birgitte Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Flemming Neist

Bestyrelsesmedlem

Vedtægter Hvide Klit
Referat generalforsamling 2021
Beretning generalforsamling 2021
Årsregnskab 2020
Vedtagelse af kontingentsatser 2021
Indkaldelse til generelforsamling