fbpx

Kamphanerne

Sæsonstart fredag den 13.  april 2018.

Læs hele Kamphanernes program her!

Kamphanerne , oprettet i 1985, er en klub i klubben, hvor golfspillet er i højsædet, men hvor der især lægges vægt på kammeratlig hygge og social samvær.

Klubben er for mænd, der er fyldt 65 år, og som er medlemmer af Golfklubben Hvide Klit.  Optagelse sker efter ansøgning (venteliste).

Fast spilledag er fredag fra kl. 9.00 til kl. 9.30. Der spilles hulspil – Round Robin – alle mod alle.

Det maximale antal medlemmer er 20.

Årskontingent er p. t. 500 kr.

Præsident: Jørgen B Larsen

Vicepræsident: Jens Thomsen

Kassemester: Poul Hedemann


Kamphanerne anno 2018

___________________________________________________________________________________________________________

SÆSONAFSLUTNING I REGN OG RUSK

På trods af en vejrudsigt, der lovede storm og slagregn, mødte samtlige 20 Kamphaner frem til den årlige sæsonafslutning fredag den 21. september.

En Enkelt til at starte på og alle gik ud til den afsluttende Stableford-turnering, hvor regntøjet flere gange kom af og på. Bedst til den afsluttende turnering blev klubbens præsident Jørgen Larsen, der kom ind med 29 point. Efterfølgende var tre med 28 points, og efter diverse udregninger med bedst på bagni m.m., gik andenpladsen til Steen Christensen.

Ole Vernersen havde udsat en flaske whisky til den, der kom nærmest koppen på hul 4. Det blev så manden selv med 12,13 meter, men han afstod og gav præmien til den næstnærmeste, nemlig Tage Øhrberg, som var 15,6 meter fra.

Der var desuden præmie til den, der kom nærmest på hul 13 og hul 16. Ingen nåede green på det nyrenoverede hul 13, men Jørgen Larsen løb af med den udloddede gevinst, 3 bolde, på hul 16 – 8,14 meter fra koppen!

Skønt vejret ikke havde vist sig fra sin bedste side, var humøret alligevel højt, da alle satte sig til bords i Hvide Klits restaurant, hvor kassemesteren havde sørget for en god frokost efterfulgt af kaffe og kage.

Dagens højdepunkt kom, da Årets Kamphane skulle hyldes. Det blev Ole Vernersen, der med kun to nederlag i sæsonens 18 kampe kunne score bemærkelsesværdige 34 points, hvilket også fik matchleder Jens Thomsen til at bemærke: ”Så høj en score husker jeg ikke nogen tidligere har haft!”

Næstbedste Kamphane blev Poul Hedemann med 27 points efterfulgt af Steen Christensen, der opnåede 25 points.

Årets Kamphane blev Ole Vernersen

__________________________________________________________________________________________________________

 Besøg af Kjulveteranerne

Der var adskillige Kamphaner, der regnede med, at i år var det ”vores tur til at hive pokalen hjem”, men igen blev det vennerne fra Hirtshals, der trak det længste strå: Kjulveteranerne vandt 10-9, medens en enkelt match endte uafgjort.

I godt 20 graders varme med en let vestlig brise mødtes Kamphanerne med Kjulveteranerne til den årlige venskabsmatch fredag den 3. august.

Efter velkomst og fælles skål i morgenbitter blev første fire-bold sendt på banen med start kl. 9,00. I alt 40 mænd deltog i matchen, der blev afviklet i højt humør og godt tempo, således den fælles frokost kunne starte i Hvide Klits klubhus ved 14-tiden.

Som nævnt blev det Hirtshals, der endte med at vinde, så formanden for Kjulveteranerne, Anders Mikkelsen, kunne tage den eftertragtede pokal med tilbage til Hirtshals, hvor den havde været det seneste år.

Bedste scorer hos Kamphanerne havde Jørg Wiese, der sluttede sin match med 8-6, hvilket resulterede i en flaske-præmie.

Efter spisning og præmieoverrækkelser fik Kamphanerne et trefoldigt hurra fra Hirtshalsvennerne, der blev kvitteret med en tak fra præsidenten Jørgen Larsen samt et rungende Skagens-hurra.

 

 

Anders Mikkelsen fra Hirtshals med den eftertragtede pokal sammen med præsidenten Jørgen Larsen.

 

Jørg Wiese, bedste scorer hos Kamphanerne, her flankeret af Anders Mikkelsen og Jørgen Larsen.

 

Åbningsmatch med mandefald

 

Sæsonen blev indledt med stort mandefald. Kun 15 stillede op 13. april til åbningsmatchen – 18 hullers Stableford – der blev afviklet i køligt forårsvejr med hård østlig blæst og lavt-hængende skyer.

Vinder blev Leif Palmhøj, der opnåede 33 point. Han blev efterfulgt af Orla Kjeldsen med 30 point, medens Jens Thomsen sluttede som nummer tre med 29 point.

Klubben har i flere år haft en flaske whisky som præmie til den i åbningsmatchen, der kom nærmest flaget på hul 4. Præmien må efterhånden betegnes som en flaske ”gammel whisky”, idet der i de seneste år ikke har været deltagere på green i første slag. Men i år lykkedes det: Jørgen Nielsen løb af med flasken. Hans bold landede på green og kom nærmest flaget.

På hul 13 var det Jens Vittrup, som kom nærmest flaget og dermed vandt den mere beskedne præmie på tre bolde.

Efterfølgende var der fælles frokost og generalforsamling. Her blev Erik Bang Nielsen optaget som ny Kamphane. Efter præsidenten Jørgen Larsens beretning blev kontingentet fastsat til fortsat at være 500 kr. om året. Beløbet betales direkte til kassemesteren eller til konto 9070-1627552609.

Golfklubben Hvide Klit er også i år interesseret i at få så stort et råderum over tiderne i de tre travle sommeruger, så den kan tilfredsstille de mange greenfee-gæster, der ønsker at spille banen. Kamphanernes ledelse vil derfor arrangere en fællestur med match i Sindal i en af de travle uger, således bookingen kan råde over samtlige Kamphane-tider i benævnte uge.

Den årlige match mod vennerne fra Hirtshals, Kjul-veteranerne, spilles i år på Hvide Klit og er p.t. berammet til 3. august.

 

MATCHPROPOSITIONER FOR KAMPHANERNE

  

MEDLEMMER OPTAGELSESKRAV

AKTIVE

Herrer, der er medlemmer af Golfklubben Hvide Klit, herunder også long-distance medlemmer, og som er fyldt 65 inden udgangen af optagelsesåret.

En golfspiller, der opfylder ovenstående krav og har et EGA-handicap, kan anmode om optagelse. Anmodningen behandles af optagelsesudvalget (se senere), og optagelsen sker ved sæsonstarten.

Det er op til den enkelte spiller at afgøre fra hvilken tee, han ønsker at spille matchen fra. Er en spiller gangbesværet, kan han inden en match aftale med sin modstander og matchlederen, at de kun skal spille 9 huller.

PASSIVE

Tidligere aktive medlemmer kan fortsætte som passive og deltage sæsonens samlinger. Passive er kontingentfrie, men betaler dog for deltagelse i spisninger o.l.

HANDICAP

Banehandicap max. 36. Medlemmer med højere handicap kan deltage, men der tildeles ikke flere end 36 slag. Hvis en generalforsamling vedtager det, kan der spilles med 7/8 handicap i hele sæsonen.

SÆRLIGE SAMLINGER

Der afholdes to årlige møder, hvor alle medlemmer bør være til stede. Ved forårsmødet, der starter med match og spisning, afholdes klubbens generalforsamling under ledelse af præsidenten med følgende dagsorden:

1. Velkomst af eventuelle nye medlemmer

2. Præsidentens beretning

3. Kassemesterens aflæggelse af regnskabet til godkendelse samt vedtagelse af sæsonens kontingent

4. Forslag om ændringer af matchpropositioner

5. Valg til ledelsen

6. Eventuelt

Efter sæsonens afslutning holdes efterårsmøde med afslutningsmatch, spisning, præmieuddeling samt hyldest af Årets Kamphane.

LEDELSEN

Kamphanerne ledes af tre personer: Præsident, vicepræsident samt kassemester. Vicepræsidenten er klubbens matchleder.

OPTAGELSESUDVALGET

Optagelsesudvalget består af de tre i ledelsen.

MATCHFEE

For tiden 500 kr. for sæsonen. Beløbet betales ved sæsonstart til kassemesteren.

MATCHFORM

Hulspil, der afvikles som ”Round Robin”, det vil sige alle møder alle. Der bestræbes på, at en kamphane kun dyster mod en spiller i samme match. Matchdage er fredag i.h.t. matchprogrammet, og der spilles efter følgende regler og undtagelser:

MATCH DER SPILLES TIL FASTSAT TID. En normal match spilles over 18 huller, eller indtil vinderen er fundet. Vinderen får 2 points – taberen 0. Deles matchen efter 18 huller, får begge spillere 1 point.

MATCH DER AFBRYDES. En match, der afbrydes af f.eks. dårligt vejr el.lign. og hvor begge spillere er enige om at afbryde, kan enten a) spilles forfra på et senere tidspunkt, b)fortsætte på et senere tidspunkt fra det sted, hvor den blev afbrudt, c) tilfalde den ene spiller, hvis den anden opgiver eller d) helt annulleres, hvorefter begge spillere får 0 point. Matchen kan aldrig betragtes som delt uden at være spillet til ende.

MATCH DER UDSÆTTES TIL SENERE AFVIKLING a) den ene spiller er forhindret og anmoder om udsættelse af matchen. Denne spiller skal i god tid melde afbud til sin modstander og til matchlederen, og han har alene ansvaret for at aftale en ny spilletid. Hvis dette ikke sker, har han tabt kampen. b) en kamp, der af en eller anden grund ikke kan afvikles, uden at man kan pålægge en spiller ansvaret, er ikke-spillet og giver 0 point til hver.

UDEBLIVELSE FRA EN MATCH. En spiller, der udebliver uden afbud fra en fastsat eller aftalt match, har tabt kampen og kan ikke gøre indvendinger.

En kamphane, der ved sæsonafslutningen ikke har spillet mindst 15 matcher, mister sine opnåede points, ligesom points opnået mod denne spiller af andre, vil blive slettet. (Antallet kan ændres på generalforsamlingen.)

Ændringer fra de programsatte kampe skal meddeles matchlederen så betids, at han kan planlægge fredagens spil. Af hensyn til matchlederen skal spillerne møde 15 minutter før første start.

Enhver tvist i en match forelægges matchlederen og afgøres alene af ham.

GÆSTESPILLERE. Det er ikke tilladt at medtage andre end kamphaner om fredagen i de reserverede tider. Matchlederen kan i tilfældet af ledige tider overlade disse til bookingen.

VENSKABSMATCHER. Ved venskabsmatcher kan det blive nødvendigt at modtage hjælp fra ikke-kamphaner for at opnå det ønskede deltagerantal. Disse spillere skal opfylde de tidlige nævnte medlemskrav.

ÅRSVINDERE. Den spiller, der i sæsonen opnår flest points, er pokalvinder og Årets Kamphane. Hvis to eller flere har lige mange points, er den/de indbyrdes kampe afgørende. Kan vinderen stadig ikke udpeges, finder omkamp sted.

Der vil normalt være vinpræmier til de tre bedste. I tilfælde af lige points, kan ledelsen uddele præmier til flere spillere.