fbpx

 Kamphanerne

Læs hele Kamphanernes program her!

Kamphanerne , oprettet i 1985, er en klub i klubben, hvor golfspillet er i højsædet, men hvor der især lægges vægt på kammeratlig hygge og social samvær.

Klubben er for mænd, der er fyldt 65 år, og som er medlemmer af Golfklubben Hvide Klit.  Optagelse sker efter ansøgning (venteliste).

Fast spilledag er fredag fra kl. 9.00 til kl. 9.30. Der spilles hulspil – Round Robin – alle mod alle.

Det maximale antal medlemmer er 20.

Årskontingent er p. t. 500 kr.

Præsident: Jørgen B Larsen

Vicepræsident: Jens Thomsen

Kassemester: Poul Hedemann

___________________________________________________________________________________________________________

Årets Kamphane 2019

Jørgen Larsen – Årets Kamphane.

Det blev igen præsidenten, der løb af med titlen som Årets Kamphane: For anden gang var det Jørgen Larsen, som havde flest sejre i sæsonen.

Jørgen opnåede 27 points og blev efterfulgt af Arne Madsen samt Christen Justesen med henholdsvis 26 og 25 points.

Torsdag den 19. september afsluttede Kamphanerne 2019-sæsonen. I strålende efterårssol blev der udover kåringen af Årets Kamphane spillet afslutningsmatch – 18 hullers tællende Stableford turnering – med 17 mand til start.

Der var præmier til nærmest flaget på hul 4 og 13. Begge blev vundet af Søren Højbjerg, og ud over den traditionelle boldpræmie, havde Årets Kamphane 2018, Ole Vernersen, udsat en flaske whiskey til den bedste på hul 4, som Søren så også kunne tage med hjem.

Og som om det ikke var nok, løb Søren Højbjerg også af med sejren i afslutningsmatchen, da han lavede en score på 35 point! Nummer to og tre blev Steen Christensen med 34 point efterfulgt af Jens Vittrup med 33.

Der var vinpræmier til samtlige vindere.

Dagen blev afsluttet med velsmagende frokost og kaffe i Hvide Klits cafe.

Søren Højbjerg – tog dagens høst af præmier.

___________________________________________________________________________________________________________

STORT NEDERLAG

  

Årets match mod Kjul-veteranerne endte igen med en komfortabel sejr til vennerne fra Hirtshals.

Matchen blev spillet 2. august, og efter velkomst teede de første ud ved 8,30-tiden. 

Om det var hjemmebanefordelen for Kjul-veteranerne eller bare en dårlig dag for Kamphanerne, der gjorde udslaget, er et godt gæt, men under alle omstændigheder fik vi en alvorlig lektion: Hirtshals vandt 14 matcher, fire endte uafgjort medens kun to blev vundet af Kamphaner – nemlig af Anders Pedersen og Eggert Fage Sørensen. Anders med bedste scorer.

Og vi kunne ikke give vejret skylden. Sommeren viste sig igen fra sin bedste side, og banen i Hirtshals var tip-top. Kjul-veteranerne var i år bare en tand bedre en os fra Hvide Klit. Og det skyldtes heller ikke, at vi i år som følge af afbud måtte have hjælp fra seks af vore faste venner for at være fuldt hold.

Nederlaget blev efter matchen skyllet ned under den fælles hyggelige frokost og efterfølgende præmieoverrækkelse. Heller ikke denne gang fik vi pokalen med til klubhuset i Hvide Klit.

 

 Svend Andersen og Anders Pedersen, bedste af Kamphanerne


Kamphanerne anno 2018

___________________________________________________________________________________________________________

HØJE SCORES I ÅBNINGSMATCH

Tre matchvindere – Jørgen Larsen, Kalle Nielsen og Jens Thomsen.

Det blev præsidenten, der løb af med sejren, da Kamphanerne startede sæsonen 12. april. Jørgen Larsen vandt dagens stableford-match med 43 points, efterfulgt af Kalle Nielsen med 39 points, medens Jens Thomsen med 38 points besatte tredjepladsen.

Ole Vernersen havde i år foræret Kamphanerne en specielt præmie for nærmest koppen på hul 4 – et anker øl på fem liter. Men på trods af den fine præmie var der heller ikke denne gang nogen, der landede på green. Det blev derfor vinderen af nærmest hullet på hul 6, der hjemtog præmien, og det var Erik Bang.

Kampstarten blev en anelse forsinket som følge af kølig morgen, men de 13 deltagere havde spillet færdigt, så man kunne gå til frokost med efterfølgende generalforsamling omkring kl. 14. Her deltog yderligere tre Kamphaner.

Frokosten blev betalt af det mangeårige medlem Jørgen Nielsen, som Kamphanerne mistede godt en måned tidligere. Inden sin død havde Jørgen Nielsen besluttet at betænke de gamle golfkammerater med frokosten til generalforsamlingen.

To nye kom på dagen ind som medlemmer, nemlig Søren Højbjerg og Kalle Nielsen.

Kassemesteren Poul Hedemann kunne berette om et beskedent overskud i foreningen, og under valget blev ledelsen genvalgt så den fortsat består af Jørgen Larsen, Jens Thomsen og Poul Hedemann.

Jørgen Larsen kunne meddele, at han endnu ikke havde en dato for årets venskabsmatch mod Hirtshals, ligesom udflugten til Sindal – efter en del debat – fortsat er usikker!

 

Den glade giver og vinderen af nærmest flaget – Ole Vernersen og Erik Bang.

MATCHPROPOSITIONER FOR KAMPHANERNE

  

MEDLEMMER OPTAGELSESKRAV

AKTIVE

Herrer, der er medlemmer af Golfklubben Hvide Klit, herunder også long-distance medlemmer, og som er fyldt 65 inden udgangen af optagelsesåret.

En golfspiller, der opfylder ovenstående krav og har et EGA-handicap, kan anmode om optagelse. Anmodningen behandles af optagelsesudvalget (se senere), og optagelsen sker ved sæsonstarten.

Det er op til den enkelte spiller at afgøre fra hvilken tee, han ønsker at spille matchen fra. Er en spiller gangbesværet, kan han inden en match aftale med sin modstander og matchlederen, at de kun skal spille 9 huller.

PASSIVE

Tidligere aktive medlemmer kan fortsætte som passive og deltage sæsonens samlinger. Passive er kontingentfrie, men betaler dog for deltagelse i spisninger o.l.

HANDICAP

Banehandicap max. 36. Medlemmer med højere handicap kan deltage, men der tildeles ikke flere end 36 slag. Hvis en generalforsamling vedtager det, kan der spilles med 7/8 handicap i hele sæsonen.

SÆRLIGE SAMLINGER

Der afholdes to årlige møder, hvor alle medlemmer bør være til stede. Ved forårsmødet, der starter med match og spisning, afholdes klubbens generalforsamling under ledelse af præsidenten med følgende dagsorden:

1. Velkomst af eventuelle nye medlemmer

2. Præsidentens beretning

3. Kassemesterens aflæggelse af regnskabet til godkendelse samt vedtagelse af sæsonens kontingent

4. Forslag om ændringer af matchpropositioner

5. Valg til ledelsen

6. Eventuelt

Efter sæsonens afslutning holdes efterårsmøde med afslutningsmatch, spisning, præmieuddeling samt hyldest af Årets Kamphane.

LEDELSEN

Kamphanerne ledes af tre personer: Præsident, vicepræsident samt kassemester. Vicepræsidenten er klubbens matchleder.

OPTAGELSESUDVALGET

Optagelsesudvalget består af de tre i ledelsen.

MATCHFEE

For tiden 500 kr. for sæsonen. Beløbet betales ved sæsonstart til kassemesteren.

MATCHFORM

Hulspil, der afvikles som ”Round Robin”, det vil sige alle møder alle. Der bestræbes på, at en kamphane kun dyster mod en spiller i samme match. Matchdage er fredag i.h.t. matchprogrammet, og der spilles efter følgende regler og undtagelser:

MATCH DER SPILLES TIL FASTSAT TID. En normal match spilles over 18 huller, eller indtil vinderen er fundet. Vinderen får 2 points – taberen 0. Deles matchen efter 18 huller, får begge spillere 1 point.

MATCH DER AFBRYDES. En match, der afbrydes af f.eks. dårligt vejr el.lign. og hvor begge spillere er enige om at afbryde, kan enten a) spilles forfra på et senere tidspunkt, b)fortsætte på et senere tidspunkt fra det sted, hvor den blev afbrudt, c) tilfalde den ene spiller, hvis den anden opgiver eller d) helt annulleres, hvorefter begge spillere får 0 point. Matchen kan aldrig betragtes som delt uden at være spillet til ende.

MATCH DER UDSÆTTES TIL SENERE AFVIKLING a) den ene spiller er forhindret og anmoder om udsættelse af matchen. Denne spiller skal i god tid melde afbud til sin modstander og til matchlederen, og han har alene ansvaret for at aftale en ny spilletid. Hvis dette ikke sker, har han tabt kampen. b) en kamp, der af en eller anden grund ikke kan afvikles, uden at man kan pålægge en spiller ansvaret, er ikke-spillet og giver 0 point til hver.

UDEBLIVELSE FRA EN MATCH. En spiller, der udebliver uden afbud fra en fastsat eller aftalt match, har tabt kampen og kan ikke gøre indvendinger.

En kamphane, der ved sæsonafslutningen ikke har spillet mindst 15 matcher, mister sine opnåede points, ligesom points opnået mod denne spiller af andre, vil blive slettet. (Antallet kan ændres på generalforsamlingen.)

Ændringer fra de programsatte kampe skal meddeles matchlederen så betids, at han kan planlægge fredagens spil. Af hensyn til matchlederen skal spillerne møde 15 minutter før første start.

Enhver tvist i en match forelægges matchlederen og afgøres alene af ham.

GÆSTESPILLERE. Det er ikke tilladt at medtage andre end kamphaner om fredagen i de reserverede tider. Matchlederen kan i tilfældet af ledige tider overlade disse til bookingen.

VENSKABSMATCHER. Ved venskabsmatcher kan det blive nødvendigt at modtage hjælp fra ikke-kamphaner for at opnå det ønskede deltagerantal. Disse spillere skal opfylde de tidlige nævnte medlemskrav.

ÅRSVINDERE. Den spiller, der i sæsonen opnår flest points, er pokalvinder og Årets Kamphane. Hvis to eller flere har lige mange points, er den/de indbyrdes kampe afgørende. Kan vinderen stadig ikke udpeges, finder omkamp sted.

Der vil normalt være vinpræmier til de tre bedste. I tilfælde af lige points, kan ledelsen uddele præmier til flere spillere.