Dame klubben

Generel info fra dame klubben

Turneringen:
I år starter damedagen d. 7. april 2022 med en gunstart kl. 16.00, og efterfølgende spisning kl. 18.30.

”Nybegynder” damer er meget velkomne til at deltage i damedagen, når man er nede i hcp 54, og bestået slag/regelprøven.

Der bliver 25 tællende spilledage, hvoraf de 14 bedste spilledage tælles til årspoint.

Der bliver 10 slagspilsdage, hvoraf de 7 bedste spilledage tælles til årets bruttopræmie.

Vi spiller i 2 grupper:
Slagsspils gruppen og Stableford gruppen. Man kan selv vælge hvilken gruppe der spilles i. Når gruppen er valgt, spilles der i den valgte gruppe resten af året.

Hvis du på grund af helbred, eller arbejde, kun kan spille 9 huller, kan vi konvertere til 18 huller. Dette kan kun gøres i stableford gruppen.

Du skal selv indberette scorekortet for dagen, kortet skal stadig afleveres i kassen.

 

 

Spiseaftnerne:
En gang om måneden spiller vi 9 hullers turnering med gunstart kl. 16.00.  Vi spiser kl. 18.30, hvor der uddeles præmier for den sidste måned. Der uddeles præmie for hver 8. deltager i hver gruppe, samt en månedspræmie i hver gruppe. Der uddeles altid én førsteplads i hver gruppe – uanset antal spillere. Er man til stede ved spisning, uddeles der også præmier for putte konkurrence, skjulte huller og nærmest flaget.

Kontingent:
Hele sæsonen: 600,- eller 30,- pr. gang.

Pokalmatchen mod Frederikshavn:
Spilles i år i Hvide Klit Fredag d. 20. maj med gunstart kl. 14.00, og efterfølgende spisning og præmieoverrækkelse.

Generalforsamling:
Den 1. September afholder vi generalforsamling. Alle i bestyrelsen er på valg.

Mange sportslige hilsener

Gitte Juhl – 40 28 42 77 – frujuhl51@gmail.com

Dorte Breyen-Mikkelsen – 51 89 33 36 – dortebreyenmikkelsen@yahoo.dk

Jeanett Vedel Pedersen – 21 67 64 71 – ullerupgaard@live.dk

Karin Larsen – 31 51 40 81 – restaurant@skagenstrand.dk