Lokale Regler Hvide Klit

Banemarkeringer:

Hvide markeringer:                                             Out of bounds

Gule markeringer:                                               Vandhazard

Røde markeringer:                                              Parallel vandhazard

Blå markeringer:                                                  Areal under reparation

Blå pæle m/sort top                                            Areal under reparation med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 

Sten i bunkers er flytbare forhindringer (Regel 24-1).

 

Straf for overtrædelse af Lokal Regel:

Hulspil: tab af hul – Slagspil: 2 straffeslag

 

Afstandsmåling

For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

 

Bold flyttet uforsætligt på green

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

Godkendt af DGU maj 2017