Kamphaner

Generel info fra kamphaner

Kamphanerne, oprettet i 1985, er en klub i klubben, hvor golfspillet er i højsædet, men hvor der især lægges vægt på kammeratlig hygge og social samvær.

Klubben er for mænd, der er fyldt 65 år, og som er medlemmer af Golfklubben Hvide Klit.  Optagelse sker efter ansøgning (venteliste).

Fast spilledag er fredag fra kl. 9.00 til kl. 9.30. Der spilles hulspil – Round Robin – alle mod alle.

Det maximale antal medlemmer er 20.

Årskontingent er p. t. 500 kr.

Præsident: Erik Bang
Vicepræsident: Jens Thomsen
Kassemester: Poul Hedemann

Kamphanerne anno 2021 samt æresmedlem Stellan Høm.

VELKOMMEN TIL TRE NYE KAMPHANER

 

Endelig lykkedes det af afvikle den årlige generalforsamling hos Kamphanerne. Omkring halvanden måned senere end først berammet, nemlig 21. maj, kunne præsidenten Erik Bang officielt byde tre nye medlemmer af Kamphanerne velkommen i klubben.

Det er Niels Færk, Eggert Fage og Thomas Dyrnesli. Men allerede i klubbens sæson-åbningsmatch 9. april gjorde de nye medlemmer sig bemærket. Matchen, Stableford over 18 huller, blev vundet af Thomas Dyrnesli med 33 points, mens Niels Færk satte sig på tredjepladsen med 32 pointe – andenpladsen tog veteranen Jens Thomsen sig af, også med 32 points.

De tre nye er afløsere for Jørg Wiese, Lars Herluf Jensen samt Christen Justesen, som vi måtte sige farvel til i 2020-sæsonen.

I forbindelse med velkomsten af de nye medlemmer, bekendtgjorde præsidenten, at ledelsen havde udnævnt det mangeårige medlem, 95-årig Stellan Høm, til æresmedlem af Kamphanerne.

Dagen blev indledt med de programsatte hulspil-matcher, og efter de 18 huller kunne samtlige Kamphaner sætte sig til bords i Golfklubben Hvide Klits restaurant, hvor dagens servering var skipperlabskovs efterfulgt af kaffe og lagkage.

Under generalforsamlingens efterfølgende debat vedrørende eventuelle ændringer i matchproportionerne blev det slået fast, at de indbyrdes matcher fortsat skulle spilles som rent hulspil, ligesom der blev vedtaget et afsnit ved spil fra 52 teestedet. Herfra kan en spiller max få tildelt 31 slag.

Efter kassemesterens gennemgang af regnskabet, som atter i år viser et beskedent overskud i klubkassen, var der genvalg af ledelsen, der fortsat tæller præsidenten Erik Bang, matchleder Jens Thomsen samt kassemester Poul Hedemann.

MATCHPROPROTIONER FOR KAMPHANERNE

OPTAGELSESKRAV

Herrer, der er medlemmer af Golfklubben Hvide Klit, herunder også long-distance, og som er fyldt 65 år inden udgangen af optagelsesåret.

En golfspiller, der opfylder ovenstående krav og har et løbende opdateret WHS-handicap, kan anmode om optagelse. Anmodningen behandles af optagelsesudvalget, og optagelsen sker ved sæsonstarten.

Det er op til den enkelte spiller at afgøre fra hvilken tee (58 eller 52), han ønsker at spille matchen fra.

Tidligere aktive medlemmer kan fortsætte som passive og deltage sæsonens samlinger. Passive er kontingentfrie, men betaler dog for deltagelse i spisninger o.l.

HANDICAP

Banehandicap max. 36. Medlemmer med højere handicap kan deltage, men der tildeles ikke flere end 36 slag, når der spilles fra tee 58. Ved spil fra tee 52 tildeles max. 31 slag. Hvis en generalforsamling vedtager det, kan der spilles med 7/8 handicap i hele sæsonen.

SÆRLIGE SAMLINGER

Der afholdes to årlige møder, hvor alle medlemmer bør være til stede. Ved forårsmødet, der starter med match og spisning, afholdes klubbens generalforsamling under ledelse af præsidenten med følgende dagsorden:

  1. Velkomst af eventuelle nye medlemmer
  2. Præsidentens beretning
  3. Kassemesterens aflæggelse af regnskabet til godkendelse samt vedtagelse af sæsonens kontingent
  4. Forslag om ændringer af matchpropositioner
  5. Valg til ledelsen
  6. Eventuelt

Efter sæsonens afslutning holdes efterårsmøde med afslutningsmatch, spisning, præmieuddeling samt hyldest af Årets Kamphane.

LEDELSEN

Kamphanerne ledelse, der også er klubbens optagelsesudvalg, består af tre personer: Præsident, vicepræsident samt kassemester. Vicepræsidenten er desuden klubbens matchleder.

MATCHFEE

For tiden 500 kr. for sæsonen. Beløbet betales ved sæsonstart til kassemesteren.

MATCHFORM

Hulspil, der afvikles som ”Round Robin”, det vil sige alle møder alle. Der bestræbes på, at en kamphane kun dyster mod en spiller i samme match. Matchdage er fredag i.h.t. matchprogrammet, og der spilles efter følgende regler og undtagelser:

MATCH DER SPILLES TIL FASTSAT TID. En normal match spilles over 18 huller, eller indtil vinderen er fundet. Vinderen får 2 points – taberen 0. Deles matchen efter 18 huller, får begge spillere 1 point.

MATCH DER AFBRYDES. En match, der afbrydes af f.eks. dårligt vejr el.lign. og hvor begge spillere er enige om at afbryde, kan enten a) spilles forfra på et senere tidspunkt, b) fortsætte på et senere tidspunkt fra det sted, hvor den blev afbrudt, c) tilfalde den ene spiller, hvis den anden opgiver eller d) helt annulleres, hvorefter begge spillere får 0 point. Matchen kan aldrig betragtes som delt uden at være spillet til ende.

MATCH DER UDSÆTTES TIL SENERE AFVIKLING a) den ene spiller er forhindret og anmoder om udsættelse af matchen. Denne spiller skal i god tid melde afbud til sin modstander og til matchlederen, og han har alene ansvaret for at aftale en ny spilletid. Hvis dette ikke sker, har han tabt kampen. b) en kamp, der af en eller anden grund ikke kan afvikles, uden at man kan pålægge en spiller ansvaret, er ikke-spillet og giver 0 point til hver.

UDEBLIVELSE FRA EN MATCH. En spiller, der udebliver uden afbud fra en fastsat eller aftalt match, har tabt kampen og kan ikke gøre indvendinger.

En kamphane, der ved sæsonafslutningen ikke har spillet mindst 15 matcher, mister sine opnåede points, ligesom points opnået mod denne spiller af andre, vil blive slettet. (Antallet kan ændres på generalforsamlingen.)

Ændringer fra de programsatte kampe skal meddeles matchlederen senest dagen før kl. 16. Af hensyn til matchlederen skal spillerne møde 15 minutter før første start.

Enhver tvist i en match forelægges matchlederen og afgøres alene af ham.

GÆSTESPILLERE. Det er ikke tilladt at medtage andre end kamphaner om fredagen i de reserverede tider. Matchlederen kan i tilfældet af ledige tider overlade disse til bookingen.

VENSKABSMATCHER. Ved venskabsmatcher kan det blive nødvendigt at modtage hjælp fra ikke-kamphaner for at opnå det ønskede deltagerantal. Disse spillere skal opfylde de tidlige nævnte medlemskrav.

ÅRSVINDERE. Den spiller, der i sæsonen opnår flest points, er pokalvinder og Årets Kamphane. Hvis to eller flere har lige mange points, er den/de indbyrdes kampe afgørende. Kan vinderen stadig ikke udpeges, finder omkamp sted.

Der vil normalt være vinpræmier til de tre bedste. I tilfælde af lige points, kan ledelsen uddele præmier til flere spillere.