NYHEDSBREV
MAJ 2022

 

Det har været en spændende opstart af denne sæson, da der er sket flere forandringer i klubben med Café og Shop der nu sorterer under klubben samt ny Pro. Denne konstellation gør, at klubben selv står for alle indtægter og udgifter. Når du med andre ord bruger penge i klubben, ender disse i din egen klubs kasse.

Årets største udfordring har været udskiftningen af Proboxen, som vi her i klubben er meget afhængig af, grundet vores mange Green-fee spillere. Det er bl.a. på denne at vores gæster betaler deres green-fee inden de starter runden.
Meningen med at klubber investerer i denne box er, at gæster selv kan klare betaling af green-fee.
Desværre har det vist sig, at softwaren i Probox tilsyneladende er fyldt med fejl, og har til tider været ude af drift, hvilket har givet anledning til nogen frustration hos personalet.
Problemerne med Probox er i skrivende stund stadigvæk ikke løst. Men der arbejdes på det dagligt.

 

Banen

På trods af det kolde og tørre vejr i april måned, har vores bane stået rigtig flot, hvilket vi har fået tilkendegivet fra både medlemmer og gæster.

Måden vores Greenkeeperteam har tilrettelagt deres arbejde på, er som bekendt, at de starter tidligt om morgenen med at klippe og at de er færdige med de første 9 huller inden første hold golfspillere starter på 1. hul. En stor fordel for os medlemmer, gæster og greenkeepere, at vi ikke generer hinanden på banen, når vi spiller en runde.
Dog er der et ønske fra green-keeperne om, at de spillere der har de første starter om morgenen tilpasser hastigheden på runden, da det ikke er hensigtsmæssigt at indhente greenkeeperne og på den måde stresse dem i deres arbejde.

Mandag den 09. maj klubbens medlemmer indkaldt til at få udbedret de skader der forårsages når vi slår til bolden og dermed slår en turf op.
Ca. 25 frivillige mødte op og havde efter 2 timer repareret opslået turf på alle 18 huller. Derefter var klubben vært ved en menu bestående af hotdog i klubbens Café.
Tak til alle de frivillige for jeres indsats og nogle hyggelige timer.

 

Frivillige søges til at male klubhuset  

Vores klubhus trænger nu til at blive malet. Vi søger derfor frivillige, som har lyst til at give en hånd med dette arbejde. Malingen som klubben tidligere har fået som gave fra Bygma står klar.
Vi satser på at påbegynde arbejdet i uge 22, og tilmelding som frivillig til denne opgave kan ske på Golfbox eller sekretariatet. Håber I også vil hjælpe os med dette.

Terrasserne og fliserne rundt om huset og laden er nu blevet renset, hvilket har gjort, at de nu har fået deres oprindelige farve tilbage. Maling af klubhuset vil således være prikken over i’et der gør, at disse omgivelser lever op til den kvalitet vores bane er kendt for.

 

 

 

Input fra Cafeen/cafeudvalget 01.05.22

 

Vi er kommet helt forrygende fra start med driften i klubbens cafe, forstået på den måde at der har været meget mere aktivitet end vi havde regnet med i april måned på grund af det flotte vejr.

Vi har pt tre faste medarbejdere på lønningslisten og der var planlagt at få flere ressourcer ind i takt med at sæsonen skred frem. Vi har lagt vagtplaner efter at kunne bemande køkken/baren ud fra de åbningstider der er slået op, men har fået stærke tilkendegivelser om ønske om at udvide åbningstiderne nu, specielt om onsdagen og torsdagen. Det kigger vi på, det betyder at der skal hyres flere mennesker ind, for at det kan lade sig gøre rent praktisk, så det er ikke kun økonomien der skal tages stilling til.

Vi har justeret på åbningstiderne fra den 03.05.22 og så ser vi hvordan det går med det.

Vi har lagt stor vægt på at få indarbejdet systemer, så vi kan lave budgetopfølgning, udregning af priser med de budgetterede dækningsgrader på alle vores produkter – alt sammen værktøjer til at kunne træffe kvalificerede beslutninger om driften, når vi skal finde balancen i økonomien i cafeen ud fra hensynet til vores medlemmer og den service vi skal kunne yde vores gæstespiller. Værktøjer som tager lidt tid at få op at stå, men som gør at det bliver nemmere at træffe beslutninger fremadrettet når det først er på plads.

Cafeudvalget vil gerne gøre opmærksom på at cafeen er en arbejdsplads for medarbejdere der er på arbejdsmarkedet og klubben som arbejdsgiver og vi vil gerne ses som en velordnet, spændende arbejdsplads, hvor medarbejderne er med til at skabe forretningen/stemningen/oplevelsen af at besøge Hvide Klit.

Opbygningen af teamet på banen er et godt eksempel på det og vi vil gerne opbygge et stærkt cafeteam.

I lighed med banen er vi glade for at der er et korps af frivillige, som træder til, når vi beder om hjælp – tak for det. Vi skal nok sige til når der mangler et par ekstra hænder, specielt til vores arrangementer, som vi heldigvis har en del af.

Der har været forskellige input til os omkring prissætning – vi kommer til at gennemgå alle priser og inden for de næste 2-3 uger er der et færdigt menukort med priser, som vil blive lagt på hjemmesiden.

Vi glæder os til en travl sæson med mange glade medlemmer og gæster, som også lægger vejen omkring vores cafe i klubben.

 

Nye medlemmer  

Tilgangen af nye medlemmer er vigtig i Hvide Klit. Der er hvert år folk der vælger at starte deres golfkarriere her i klubben.
Selvom vores egne medlemmer er meget aktive med spil på banen og vi får rigtig mange besøgende udefra,
mener vi stadigvæk, at vi har plads til flere medlemmer.
Vi har i år gennem Dansk Golf Union allieret os med et professionelt reklamefirma, som står for den markedsføring, der forhåbentlig kan gøre flere mennesker i vores område interesseret i at starte med at spille golf i vores klub. Men også vi medlemmer kan hjælpe med til at medlemstilgangen stiger ved at invitere venner, bekendte og naboer med ud i golfklubben. Man kontakter blot sekretariatet og aftaler en tid. Og vi vil så sørge for, at venner bekendte m.m. får en god oplevelse med golfspillet.

Med disse ord vil vi ønske alle medlemmer en fortsat god sæson.

 

Bestyrelsen/Sekretariatet