NYHEDSBREV

NOVEMBER 2022

Vi er nu nået så langt hen på året, at golfsæsonen lakker mod enden. En sæson med stor aktivitet i klubben i form af mange greenfee spillere samt klubbens egne medlemmer.

Især klubbens bestyrelse har nu travlt med at evaluere på, hvordan alle de nye tiltag i form af overtagelse af Caféen, drift af Pro-shop samt ny træner, har fungeret i løbet af sæsonen.
Mange af disse ting har været nye for os. Og vi kan nok ikke bryste os af, at det hele har fungeret fejlfrit. Men vi er blevet en hel del klogere på disse ting og føler os væsentlig bedre rustet til næste sæson.

De sidste år har fokus været på banen. Og resultatet af dette er, at vi i dag har en bane som høster rigtig meget ros fra Greenfee spillere samt medlemmer. Samtidig er der lavet en plan for pleje samt forbedringer på banen flere år frem i tiden. Med andre ord er banen, der tilhører forretningsdelen, under kontrol.

Golfklubben Hvide Klit

Vi er nu nået til at rette fokus på foreningslivet i vores klub. Her er det vores opfattelse, at denne del vil vi gerne gøre bedre. Mange opgaver som f.eks. turneringer, pleje af sponsorer, rekruttering af nye medlemmer, vedligeholdelse af klubhus, klubbens juniorer m.m. styres fra sekretariatet. Opgaver der kan fordeles og lægges ud til klubbens medlemmer i forskellige udvalg. Altså det vi normalt forbinder med foreningslivet, hvor en del af foreningens medlemmer udfører opgaver som frivillige.
Vi tror på, at der blandt klubbens medlemmer findes personer, der kan gå mere i dybden med disse opgaver, meget bedre end vi er i stand til i sekretariatet.
Vi søger derfor medlemmer, som vil finde det interessant at være med til at løse disse, for klubben, vigtige
opgaver fremover.

I håb om, at mange kan have lyst til at udføre et stykke frivilligt arbejde for klubben ved at stille sig til rådighed
for et af disse udvalg og derigennem få mere indflydelse i klubben, hører vi gerne fra jer. Man kan evt. tilmelde sig eller få en snak om dette i klubbens sekretariat.
Banen

Vi er nu nået ind i vinterperioden, hvor sæsonen for mange går på hæld. Dog er der heldigvis også en gruppe medlemmer som hører under det vi kalder vintergolfere. For disse medlemmer er vejret aldrig for dårligt til at spille golf.
Vores bane inkl. greens er åben hele vinteren dog med undtagelse af, når vi har frost. I perioder kan man opleve, at banen først åbner lidt op ad dagen på grund af rimfrost i græsset. Og i perioder med frost hele dagen kan banen være helt lukket.
Vores greenkeeper opdaterer dagligt vores hjemmeside hvor man kan læse, om banen er lukket eller åben, og hvordan man skal forholde sig i forhold til kørsel med buggy.
Vores greenkeepere har for øjeblikket et projekt kørende med renovering af bunkers på 2. hul. Projektet er en del af den plan der er udarbejdet for banen.

Shoppen/sekretariatet

Shoppen og sekretariatet vil i vinterhalvåret holde åbent alle hverdage undtaget mandage. I december måned
vil shoppen ligeledes holde åbent nogle weekender op mod jul.
Juletilbud vil blive tilsendt jer medlemmer via mail på et senere tidspunkt.

 

Åbningstider november og december:

Tirsdag – fredag       kl. 09.00 – 14.00

Der vil i december måned yderligere være åbent weekenderne:

Lørdag den 10. december   kl. 09.00 – 14.00
Søndag den 11. december  kl. 09.00 – 14.00

 

Lørdag den 17. december    kl. 09.00 – 14.00
Søndag den 18. december   kl. 09.00 – 14.00

 

Bagrummet

I bagrummet har vi i løbet af sæsonen været udsat for, at nogle medlemmer har mistet udstyr. Vi har nu derfor etableret videoovervågning både indenfor og udenfor. Videoovervågningen er sponsoreret af Skagen El-teknik.
Samtidig har vi bestilt nye døre, da de gamle er så slidte, at de ikke længere kan holde uvedkommende personer ude. De nye døre leveres i løbet af et par uger.

 

Cafèen

Cafèen er lukket ned for i år, men vil dog gentage succesen fra sidste år, hvor man afholdt BANKO SPIL
for klubbens medlemmer. Dato for dette arrangement er den 12. december kl. 15.00. Mere info omkring dette arrangement vil blive sendt til jer medlemmer via mail.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen/Sekretariatet