Snart starter den nye sæson og med den også nye spændende, sjove, sociale turneringer. Hvor vi hver især møder nye og gamle bekendte på golfbanen.

Vi har i turneringsudvalget haft gode drøftelser omkring flere nye tiltag vedrørende de forskellige turneringer. Vel vidende at for nogle er sejrens sødme det vigtigste, mens det for andre er det at deltage og møde andre golfere som er i højsædet. Begge dele skal for os i turneringsudvalget kunne rummes, og vi har derfor med 2023 sæsonen taget initiativ til nye tiltag, som gerne skulle komme os alle der deltager til gode, hvilket vi vil håbe fremgår af dette nyhedsbrev fra turneringsudvalget.

 

Der vil i år være følgende nye tiltag ved alle turneringer:

Pause efter 9 huller:

Tid på pause: 30 min

Hvorfor:

  • Mulighed for indtag af drikke og føde og dermed bakke vores cafe op
  • Mulighed for at hilse på andre deltagere i turneringen

Ovenstående skal først og fremmest ses, som en mulighed for at opnå det sociale fællesskab som der også ligger i at spille golf.

Der vil ved hver turnering fremgå hvordan pausen afholdes

Vi vil selvfølgelig som turneringsudvalg følge forsøget løbende, men vi er overbeviste om at det vil give et godt afkast i forhold til klublivet.

 

Online indtastning af score under turnering:

 

I år vil man ved alle turneringer skulle indberette sin score online (DGU bestemt). Det betyder at en spiller i hver bold, føre score ind på sin mobil for alle spillere i bolden (der vil være link fra turneringsledelsen ved turneringens start). Det betyder at man løbende i turneringen  kan følge scoren på de enkelte bolde, når man fx runder og holder pause vil kunne se i klubhuset hvordan scoren er rundt på banen.

Man skal dog stadig aflevere scorekort i underskreven stand (spiller/markør) i alle turneringer.

 

Aldersgrænse:

 

Der vil til alle turneringer være en nedre aldersgrænse på 13 år.

 

Ny turnering i år:

 

I år vil der blive afholdt en invitationsturnering (se turnerings kalender), en turnering hvor man som fuldgyldigt Hvide Klit medlem, får mulighed for at invitere en gæst (ikke Hvide Klitter) til turneringen. Der spilles parturnering med bedste stableford score på hullet for parret. Det er planen at vi efter endt turnering, vil afholde spisning m.m. Dette vil fremgå senere når turneringen er slået op.

 

Klubmesterskab:

 

Klubmesteren vil altid være den der i den enkelte række ud fra scratch kommer i klubhuset efter sidste runde med laveste score. Sådan er det og sådan skal det vedblive med at være.

Netop ovenstående gør, efter turneringsudvalget opfattelse, at mange vælger klub, mesterskabet fra og det syntes vi er ærgerligt. Vi vil derfor i år også afholde nettoklubmesterskab (samme weekend) Nettoklubmesterskab spilles med handicap), hvilket vi håber og tror på vil få flere medlemmer med i ”klubmesterskabs weekenden”.

 

Ovenstående er en flig af hvad der i år vil ske omkring de turneringer der er i løbet af sæsonen. Vi i turneringsudvalget er meget optaget af hvordan vi kan få de forskellige turneringer til at blomstre igen og vil løbende gøre vort til, at det bliver en god oplevelse at deltage, såvel på konkurrence barometer som på det sociale barometer. Vi tror på at begge dele vil kunne være med til at højne det gode klubliv endnu mere.

 

Med venlig hilsen

Turneringsudvalget