Parmatchklubben

Hvide Klits Parmatchklub, er en lille klub som kan være med til at styrke det sociale liv i vores golfklub.

Turneringsprogram for 2018 ser således ud.

Der spilles den 22. april – 26. august og 29.september på Hvide Klit. Derud over spilles der en udeturnering.

Der vil være fælles spisning bagefter matchen dette er obligatorisk ellers husk fra melding til cafeen.
Kontingent for 2018 er kr. 225,- som skal være indbetalt senest den 1. april 2018 på kontonummer

9008 4578295726.

Hilsen Parmatchudvalget

Vi håber at mange vil støtte op omkring dette tiltag.

Se turneringsbetingelser og øvrige oplysninger ved at trykke HER

Tilmelding på mail ajl@mail.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

Birgit og Bjørn Møller Nielsen  40 14 24 71 doggerbanke30@gmail.com
Rikke og Ivan Bengtsen           30 53 99 17 ivbn@frederikshavn.dk
Jane Risager Nielsen               31 33 98 78 janerisager@gmail.com

Golfklubben Hvide Klit
Hvideklitvej 28
DK-9982 Ålbæk

T  +45 9848 9021
info@hvideklit.dk

Copyright 2017
@ Golfklubben Hvide Klit