fbpx

Til medlemmerne i Golfklubben Hvide Klit

Som bekendt står vi jo overfor at skulle afholde ordinær generalforsamling her i marts måned jævnfør vores vedtægter; men det er jo ikke alt her i livet, man selv er herre over, hvorfor vi desværre må komme med følgende meddelelse:

På grund af situationen, der er opstået med Corona virussen, har bestyrelsen besluttet, at den ordinære generalforsamling 31/3 2020, udskydes til afholdelse på et senere tidspunkt.

Baggrunden herfor er dels en indstilling fra Dansk Golfunion i det seneste nyhedsbrev, og dels en beslutning, vi har truffet på vores bestyrelses møde den 11. marts.

Vi vil i den kommende uge udsende det færdig revidere regnskab for 2019 til alle medlemmer af klubben, og bestyrelsens beretning vil følge på et senere tidspunkt, som vil være afhængigt af, hvor længe udskydelsen af generalforsamlingen vil vare.

Tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse vil blive annonceret, når situationen er ændret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for golfklubben Hvide Klit