Begynder klubben

                           samt

                Begynderturnering

  Generel info fra begynder klubben

Yrsa Vittrup – Regelunderviser

Preben Holm – medlem af begynderudvalget

Henrik Holm Jensen – medlem af begynderudvalget

Gunnar Sørensen – medlem af begynderudvalget

Tonny Carlsen – medlem af begynderudvalget

Bente Carlsen – medlem af begynderudvalget

Begynderturneringen
Nedenstående er de turneringsbestemmelser, propositioner, hvorefter begynderturneringen afvikles.

Propositioner
Klubbens normale turneringsbestemmelser er gældende med følgende undtagelser:

Begynderturneringerne afvikles som 9-hullers Stableford turneringer med gunstart.
Hjælperne må give råd om følgende forhold:
a. Vise og rette boldplacering og opstilling
b. Valg af køller
c. Taktik  – banestrategi

Hjælperne er ikke dommere, men vil til enhver tid vejlede om nedenstående forhold:

  • Spillets ånd og etikette
  • Hensynet til banen
  • Spilletempo og færden på banen
  • Golfreglerne

Turneringsstart
Begynderturneringen starter den 25. april 2023, og afvikles hver tirsdag frem til afslutningen den 05. september 2023.

Afslutningsturnering er fastsat til den 10. september 2023.

Tilmelding
Tilmelding sker på www.golfbox.dk ( Under turneringer) inden kl. 12.00 på spilledagen. Startlisten sendes på mail senest kl. 15.00 på spilledagen.

Turnerings Fee (betaling for spil)
Turneringsfee er kr. 20,- pr. gang eller kr. 300,- for hele sæsonen. Der betales på pro boxen i klubhuset.

Spisning
Efter turneringen vil man kunne få mad i klubben café. Dette kræver tilmelding før start på en liste fremlagt i klubhuset. Betalingen sker når man senere henter  sin mad .

Præmier mv.
Efter runden, er der præmieoverrækkelse i klubhuset, ca. kl. 20.30, til de bedste begyndere i Dame- og Herrerækken. Her vil der også være lodtrækning blandt hjælpernes scorekort.

Spil på turneringsbanen
En øvet spiller må gerne spille med en begynder efter henvendelse i sekretariatet, som booker en tid i golfbox.
Begynderen skal have gennemgået grundlæggende træning hos proen.
Man skal uopfordret lukke alle bolde igennem.