Begynder klubben

                           samt

                Begynderturnering

  Generel info fra begynder klubben

Yrsa Vittrup – Regelunderviser

Preben Holm – medlem af begynderudvalget

Jimmy Thomsen – medlem af begynderudvalget

Henrik Holm Jensen – medlem af begynderudvalget

Verona Sørensen – medlem af begynderudvalget

Gunnar Sørensen – medlem af begynderudvalget

Tonny Carlsen – medlem af begynderudvalget

Bente Carlsen – medlem af begynderudvalget

Begynderturneringen
Nedenstående er de turneringsbestemmelser, propositioner, hvorefter begynderturneringen afvikles.

Propositioner
Klubbens normale turneringsbestemmelser er gældende med følgende undtagelser:

Begynderturneringerne afvikles som 9-hullers Stableford turneringer med gunstart.
Hjælperne må give råd om følgende forhold:
a. Vise og rette boldplacering og opstilling
b. Valg af køller
c. Taktik  – banestrategi

Hjælperne er ikke dommere, men vil til enhver tid vejlede om nedenstående forhold:

  • Spillets ånd og etikette
  • Hensynet til banen
  • Spilletempo og færden på banen
  • Golfreglerne

Turneringsstart
Begynderturneringen starter den 26. april 2022, og afvikles hver tirsdag frem til afslutningen den 13. september 2022.

Tilmelding
Tilmelding sker på www.golfbox.dk ( Under turneringer) inden kl. 12.00 på spilledagen. Startlisten sendes på mail senest kl. 15.00 på spilledagen.

Turnerings Fee (betaling for spil)
Turneringsfee er kr. 20,- pr. gang eller kr. 300,- for hele sæsonen. Der betales på pro boxen i klubhuset.

Spisning
Efter turneringen vil man kunne få mad i klubben café. Dette kræver tilmelding før start på en liste fremlagt i klubhuset. Betalingen sker når man senere henter  sin mad .

Præmier mv.
Efter runden, er der præmieoverrækkelse i klubhuset, ca. kl. 20.30, til de bedste begyndere i Dame- og Herrerækken. Her vil der også være lodtrækning blandt hjælpernes scorekort.

Spil på turneringsbanen
En øvet spiller må gerne spille med en begynder efter henvendelse i sekretariatet, som booker en tid i golfbox.
Begynderen skal have gennemgået grundlæggende træning hos proen.
Man skal uopfordret lukke alle bolde igennem.