Kamphaner

Generel info fra kamphaner

Kamphanerne, oprettet i 1985, er en klub i klubben, hvor golfspillet er i højsædet, men hvor der især lægges vægt på kammeratlig hygge og social samvær.

Klubben er for mænd, der er fyldt 65 år, og som er medlemmer af Golfklubben Hvide Klit.  Optagelse sker efter ansøgning (venteliste).

Fast spilledag er fredag fra kl. 9.00 til kl. 9.30. Der spilles hulspil – Round Robin – alle mod alle.

Det maximale antal medlemmer er 20.

Årskontingent er p. t. kr. 600,-

Præsident:         Erik Bang
Vicepræsident: Jens Thomsen
Kassemester:    Poul Hedemann

Årets Kamphane 2022, Tage Øhrberg,  flankeret af præsidenten Erik Bang og kassemesteren Poul Hedemann.

 

TAGE TOG DET HELE

 

Årets Kamphane – Tage Øhrberg – gjorde næsten rent bord, da klubben 16. september afsluttede sæsonen.

Ud over titlen med højeste antal vundne kampe i 2022-sæsonen vandt Tage desuden den afsluttede Stableford-match, ligesom han også kom nærmest koppen på hul 4 og dermed kunne hjemtage den af Ole Vernersen udsatte flaske. Stort tillykke!!

Sæsonafslutningen blev afviklet i det skønneste sensommervejr – blå himmel, klar sol og let vind. Samtlige Kamphaner var møde op, humøret var højt fra morgenstunden og dagen bød på pæne scorer.

Næstbedst i kampen om at blive Årets Kamphane blev ikke uventet Jens Thomsen, medens en af årets rookies John Thorsen besatte tredjepladsen. Samme John Thorsen havde i dagens anledning udsat en ekstrapræmie til den, der var nærmest på 13. hul: Vinderen blev Tommy Hansen, der kunne drage hjem med en flaske whisky. 2. og 3. pladsen i stableford-turneringen satte henholdsvis Jørgen Larsen og Erik Bang sig på.

Dagen sluttede i Hvide Klits cafe, hvor der blev serveret en velsmagende frokost efterfulgt af kaffe og æblekage.

SÆSONSTART UDEN MATCH

 

Vejret satte en stopper for en festlig start, da Kamphanerne 8. april indledte 2022-sæsonen.

På grund af ualmindelig meget regn og rusk var banen lukket. Men de 15 fremmøde lod sig ikke slå ud af den grund. I stedet vendte man dagens program og startede med generalforsamlingen og sluttede dagen med den traditionelle frokost i klubhuset.

Ude over en vedtagelse af det årlige kontingent på 600 kroner blev John Thorsen og Anders Pedersen optaget som nye medlemmer i klubben – et stort velkommen til begge!

Velkommen til de to nye medlemmer af Kamphanerne.

Anders Pedersen og John Thorsen

MATCHPROPROTIONER FOR KAMPHANERNE

OPTAGELSESKRAV

Herrer, der er medlemmer af Golfklubben Hvide Klit, herunder også long-distance, og som er fyldt 65 år inden udgangen af optagelsesåret.

En golfspiller, der opfylder ovenstående krav og har et løbende opdateret WHS-handicap, kan anmode om optagelse. Anmodningen behandles af optagelsesudvalget, og optagelsen sker ved sæsonstarten.

Det er op til den enkelte spiller at afgøre fra hvilken tee (58 eller 52), han ønsker at spille matchen fra.

Tidligere aktive medlemmer kan fortsætte som passive og deltage sæsonens samlinger. Passive er kontingentfrie, men betaler dog for deltagelse i spisninger o.l.

HANDICAP

Banehandicap max. 36. Medlemmer med højere handicap kan deltage, men der tildeles ikke flere end 36 slag, når der spilles fra tee 58. Ved spil fra tee 52 tildeles max. 31 slag. Hvis en generalforsamling vedtager det, kan der spilles med 7/8 handicap i hele sæsonen.

SÆRLIGE SAMLINGER

Der afholdes to årlige møder, hvor alle medlemmer bør være til stede. Ved forårsmødet, der starter med match og spisning, afholdes klubbens generalforsamling under ledelse af præsidenten med følgende dagsorden:

  1. Velkomst af eventuelle nye medlemmer
  2. Præsidentens beretning
  3. Kassemesterens aflæggelse af regnskabet til godkendelse samt vedtagelse af sæsonens kontingent
  4. Forslag om ændringer af matchpropositioner
  5. Valg til ledelsen
  6. Eventuelt

Efter sæsonens afslutning holdes efterårsmøde med afslutningsmatch, spisning, præmieuddeling samt hyldest af Årets Kamphane.

LEDELSEN

Kamphanerne ledelse, der også er klubbens optagelsesudvalg, består af tre personer: Præsident, vicepræsident samt kassemester. Vicepræsidenten er desuden klubbens matchleder.

MATCHFEE

For tiden 600 kr. for sæsonen. Beløbet betales ved sæsonstart til kassemesteren.

MATCHFORM

Hulspil, der afvikles som ”Round Robin”, det vil sige alle møder alle. Der bestræbes på, at en kamphane kun dyster mod en spiller i samme match. Matchdage er fredag i.h.t. matchprogrammet, og der spilles efter følgende regler og undtagelser:

MATCH DER SPILLES TIL FASTSAT TID. En normal match spilles over 18 huller, eller indtil vinderen er fundet. Vinderen får 2 points – taberen 0. Deles matchen efter 18 huller, får begge spillere 1 point.

MATCH DER AFBRYDES. En match, der afbrydes af f.eks. dårligt vejr el.lign. og hvor begge spillere er enige om at afbryde, kan enten a) spilles forfra på et senere tidspunkt, b) fortsætte på et senere tidspunkt fra det sted, hvor den blev afbrudt, c) tilfalde den ene spiller, hvis den anden opgiver eller d) helt annulleres, hvorefter begge spillere får 0 point. Matchen kan aldrig betragtes som delt uden at være spillet til ende.

MATCH DER UDSÆTTES TIL SENERE AFVIKLING a) den ene spiller er forhindret og anmoder om udsættelse af matchen. Denne spiller skal i god tid melde afbud til sin modstander og til matchlederen, og han har alene ansvaret for at aftale en ny spilletid. Hvis dette ikke sker, har han tabt kampen. b) en kamp, der af en eller anden grund ikke kan afvikles, uden at man kan pålægge en spiller ansvaret, er ikke-spillet og giver 0 point til hver.

UDEBLIVELSE FRA EN MATCH. En spiller, der udebliver uden afbud fra en fastsat eller aftalt match, har tabt kampen og kan ikke gøre indvendinger.

En kamphane, der ved sæsonafslutningen ikke har spillet mindst 15 matcher, mister sine opnåede points, ligesom points opnået mod denne spiller af andre, vil blive slettet. (Antallet kan ændres på generalforsamlingen.)

Ændringer fra de programsatte kampe skal meddeles matchlederen senest dagen før kl. 16. Af hensyn til matchlederen skal spillerne møde 15 minutter før første start.

Enhver tvist i en match forelægges matchlederen og afgøres alene af ham.

GÆSTESPILLERE. Det er ikke tilladt at medtage andre end kamphaner om fredagen i de reserverede tider. Matchlederen kan i tilfældet af ledige tider overlade disse til bookingen.

VENSKABSMATCHER. Ved venskabsmatcher kan det blive nødvendigt at modtage hjælp fra ikke-kamphaner for at opnå det ønskede deltagerantal. Disse spillere skal opfylde de tidlige nævnte medlemskrav.

ÅRSVINDERE. Den spiller, der i sæsonen opnår flest points, er pokalvinder og Årets Kamphane. Hvis to eller flere har lige mange points, er den/de indbyrdes kampe afgørende. Kan vinderen stadig ikke udpeges, finder omkamp sted.

Der vil normalt være vinpræmier til de tre bedste. I tilfælde af lige points, kan ledelsen uddele præmier til flere spillere.

Kamphanerne anno 2022

KÆMPESEJR PÅ HJEMMEBANE

 

 

Det gik helt forrygende, da Kamphanerne afviklede den årlige venskabsmatch mod Kjul-veteranerne den 5. august. Med en sejr på 12 – 8 gjorde Kamphanerne det helt klart, hvor vandrepokalen hører hjemme, nemlig i pokalskabet på Hvide Klit. To af matcherne endte uafgjort.

Kampen blev spillet i behageligt sommervejr og med en opfriskende vind på de sidste huller. Adskillige matcher havde skiftende føringer, men på de sidste, afgørende huller var skagboerne bedst – måske med fordel af hjemmebane.

Som følge af sommerferie m.m. var der en del afbud og udskiftningen i dagene op til kampen, hvilket gav travlhed hos matchledelsen i begge lejre, men begge mandskaber havde fuldt hold ved starten kl. 9. Og som noget helt nyt: Stort set alle teede ud fra 52 i modsætning til tidligere, hvor samtlige startede fra 58.

Største sejr hos Kamphanerne fik Jens Thomsen med 8-7, medens Kjul-veteranernes Bruno Pedersen sluttede kampen med 6-5.

Den udsatte præmie for nærmest hullet på hul 4 blev taget af Kamphanernes Tommy Hansen med 4,75 meter.

Efter matchen var der tid til hyggeligt samvær samt spisning i Hvide Klits cafe, menuen: burger, kaffe og chokolade.

Præsidenten for Kamphanerne Erik Bang modtager her pokalen fra Kjul-veteranernes holdleder Busse Hjermitslev.

De to med bedste scorer Jens Thomsen, Kamphanerne, og Bruno Pedersen fra Kjul-veteranerne.