GAMMEL KENDING ÅRETS KAMPHANE

 

Det var en gammel kending, der 22. september kunne lade sig hylde som Årets Kamphane 2023. Igen blev det Ole Vernersen, der suverænt vandt kampen med 31 points.

Han blev efterfulgt af Jens Vittrup, som i løbet af sæsonen opnåede 28 points, medens tredjepladsen gik til Poul Hedemann med 27 points.

Dagen startede med afslutningsmatch – 18 hullers stableford med præmier for nærmest hullet på 4 og 13. Vejret var tungt, det havde regnet det meste af natten, banen var blød med klart vand på flere fairways.

Efter morgenbjesk og holdinddeling teede første 3-bold ud kl. 9: Regnen hørte op og efter knap en times spil, brød solen frem, skyerne lettede, og matchen kunne fortsætte i bedste sensommervejr.

Afslutningsmatchen blev vundet af Eggert Fage med 36 points. Tage Øhrberg kom i hus med 35, og Poul Hedemann tog sig igen af tredjepladsen med 32 points.

Nærmest flaget på hul 4 var Anders Pedersen med 4 meter, men Eggert Fage var igen fremme på hul 13, som han kom nærmest med 15,5 meter!!

Der var vinpræmier til alle nævnte, samt pokaler til nummer 1 og 2 i kampen om at blive bedste Kamphane. Præmierne på hul 4 og 13 var sponsoreret af Ole Vernersen – til ham skal der naturligvis lyde en stor tak. Og tillykke!

Dagen sluttede med veltillavet frokost i Café Hvide Klit: oksesteg, citronfromage og kaffe. Stor tak til køkkenet og caféens personale for prikken over i’et på en god dag.

Årets Kamphane 2023 Ole Vernersen.

Vinderne af afslutningsmatchen – andenpladsen Tage Øhrberg, vinderen Eggert Fage og Poul Hedemann på tredjepladsen.

Kamphaner

Generel info fra kamphaner

Kamphanerne, oprettet i 1985, er en klub i klubben, hvor golfspillet er i højsædet, men hvor der især lægges vægt på kammeratlig hygge og social samvær.

Klubben er for mænd, der er fyldt 65 år, og som er medlemmer af Golfklubben Hvide Klit.  Optagelse sker efter ansøgning (venteliste).

Fast spilledag er fredag fra kl. 9.00 til kl. 9.30. Der spilles hulspil – Round Robin – alle mod alle.

Det maximale antal medlemmer er 20.

Årskontingent er p. t. kr. 600,-

Præsident:         Erik Bang
Vicepræsident: Jens Thomsen
Kassemester:    Poul Hedemann

OVERRASKENDE SEJR I HIRTSHALS

 

Humøret var højt og stemningen i top, da Kamphanerne fredag 4. august om eftermiddagen forlod banen i Hirtshals. Vi havde slået Kjul-veteranerne på deres bane så sikkert som 11,5 mod 8,5!

En sejr til Kamphanerne på banen i Hirtshals er sandsynligvis sket tidligere, men ingen husker hvornår – heller ikke blandt spillerne fra Hirtshals… Så pokalen står stadig i skabet hos Kamphanerne.

Den årlige venskabsmatch blev spillet i bedste sommervejr, strålende sol fra start til slut krydret med en mild vestenvind.

Bedste Kamphane var Tage Øhrberg  efterfulgt af Jens Vittrup, medens Carl Åge Hansen indtog tredjepladsen. Der var vinpræmier til alle tre.

Dagen sluttede med en kold øl og et stjerneskud samt kaffe og småkager – det var naturligvis også plads til et Skagen-hurra, som tak til vores værter.

Det var en god dag for Kamphanerne, og allerede nu bliver der set frem til næste år, hvor vi er værter, og der spilles i Hvide Klit.

Henrik Ibsen fra Kjulveteranerne må se langt til pokalen som Kamphanernes præsident, Erik Bang, beholder endnu et år.

MATCHPROPROTIONER FOR KAMPHANERNE

OPTAGELSESKRAV

Herrer, der er medlemmer af Golfklubben Hvide Klit, herunder også long-distance, og som er fyldt 65 år inden udgangen af optagelsesåret.

En golfspiller, der opfylder ovenstående krav og har et løbende opdateret WHS-handicap, kan anmode om optagelse. Anmodningen behandles af optagelsesudvalget, og optagelsen sker ved sæsonstarten.

Det er op til den enkelte spiller at afgøre fra hvilken tee (58 eller 52), han ønsker at spille matchen fra.

Tidligere aktive medlemmer kan fortsætte som passive og deltage sæsonens samlinger. Passive er kontingentfrie, men betaler dog for deltagelse i spisninger o.l.

HANDICAP

Banehandicap max. 36. Medlemmer med højere handicap kan deltage, men der tildeles ikke flere end 36 slag, når der spilles fra tee 58. Ved spil fra tee 52 tildeles max. 31 slag. Hvis en generalforsamling vedtager det, kan der spilles med 7/8 handicap i hele sæsonen.

SÆRLIGE SAMLINGER

Der afholdes to årlige møder, hvor alle medlemmer bør være til stede. Ved forårsmødet, der starter med match og spisning, afholdes klubbens generalforsamling under ledelse af præsidenten med følgende dagsorden:

  1. Velkomst af eventuelle nye medlemmer
  2. Præsidentens beretning
  3. Kassemesterens aflæggelse af regnskabet til godkendelse samt vedtagelse af sæsonens kontingent
  4. Forslag om ændringer af matchpropositioner
  5. Valg til ledelsen
  6. Eventuelt

Efter sæsonens afslutning holdes efterårsmøde med afslutningsmatch, spisning, præmieuddeling samt hyldest af Årets Kamphane.

LEDELSEN

Kamphanerne ledelse, der også er klubbens optagelsesudvalg, består af tre personer: Præsident, vicepræsident samt kassemester. Vicepræsidenten er desuden klubbens matchleder.

MATCHFEE

For tiden 600 kr. for sæsonen. Beløbet betales ved sæsonstart til kassemesteren.

MATCHFORM

Hulspil, der afvikles som ”Round Robin”, det vil sige alle møder alle. Der bestræbes på, at en kamphane kun dyster mod en spiller i samme match. Matchdage er fredag i.h.t. matchprogrammet, og der spilles efter følgende regler og undtagelser:

MATCH DER SPILLES TIL FASTSAT TID. En normal match spilles over 18 huller, eller indtil vinderen er fundet. Vinderen får 2 points – taberen 0. Deles matchen efter 18 huller, får begge spillere 1 point.

MATCH DER AFBRYDES. En match, der afbrydes af f.eks. dårligt vejr el.lign. og hvor begge spillere er enige om at afbryde, kan enten a) spilles forfra på et senere tidspunkt, b) fortsætte på et senere tidspunkt fra det sted, hvor den blev afbrudt, c) tilfalde den ene spiller, hvis den anden opgiver eller d) helt annulleres, hvorefter begge spillere får 0 point. Matchen kan aldrig betragtes som delt uden at være spillet til ende.

MATCH DER UDSÆTTES TIL SENERE AFVIKLING a) den ene spiller er forhindret og anmoder om udsættelse af matchen. Denne spiller skal i god tid melde afbud til sin modstander og til matchlederen, og han har alene ansvaret for at aftale en ny spilletid. Hvis dette ikke sker, har han tabt kampen. b) en kamp, der af en eller anden grund ikke kan afvikles, uden at man kan pålægge en spiller ansvaret, er ikke-spillet og giver 0 point til hver.

UDEBLIVELSE FRA EN MATCH. En spiller, der udebliver uden afbud fra en fastsat eller aftalt match, har tabt kampen og kan ikke gøre indvendinger.

En kamphane, der ved sæsonafslutningen ikke har spillet mindst 15 matcher, mister sine opnåede points, ligesom points opnået mod denne spiller af andre, vil blive slettet. (Antallet kan ændres på generalforsamlingen.)

Ændringer fra de programsatte kampe skal meddeles matchlederen senest dagen før kl. 16. Af hensyn til matchlederen skal spillerne møde 15 minutter før første start.

Enhver tvist i en match forelægges matchlederen og afgøres alene af ham.

GÆSTESPILLERE. Det er ikke tilladt at medtage andre end kamphaner om fredagen i de reserverede tider. Matchlederen kan i tilfældet af ledige tider overlade disse til bookingen.

VENSKABSMATCHER. Ved venskabsmatcher kan det blive nødvendigt at modtage hjælp fra ikke-kamphaner for at opnå det ønskede deltagerantal. Disse spillere skal opfylde de tidlige nævnte medlemskrav.

ÅRSVINDERE. Den spiller, der i sæsonen opnår flest points, er pokalvinder og Årets Kamphane. Hvis to eller flere har lige mange points, er den/de indbyrdes kampe afgørende. Kan vinderen stadig ikke udpeges, finder omkamp sted.

Der vil normalt være vinpræmier til de tre bedste. I tilfælde af lige points, kan ledelsen uddele præmier til flere spillere.

 

Åbningsmatch i sommervejr

 

Vejrguderne viste sig fra sine bedste sider, da Kamphanerne 14. april indledte 2023-sæsonen. Rolige vindforhold, sol og op til 12 grader i de fire-fem timer, kampen om Stableford-pointene stod på, efterfulgt af frokost og den årlige generalforsamling!

Bedst i åbningsturneringen var Steen Christensen med 34 points, efterfulgt af Tage Øhrberg med 32, medens Poul Hedemann tog tredjepladsen med 31 points.

Tage Øhrberg tog i øvrigt endnu en pris, idet han også blev bedst mand i konkurrencen tættest på flaget på hul 4 – hans drive endte 6,59 fra koppen. Alle nævnte honoreret med flaskepræmier.

Efter præsidentens indledning af generalforsamlingen kunne kassemesteren oplyser, at foreningen var kommet ud af 2022 med et overskud på 2770 kroner. Desuden blev det vedtaget, at det årlige kontingent fortsat skulle være 600 kroner.

Ledelsen var på valg – alle genvalgt med akklamation, hvilket vil sige, at Erik Bang fortsat er præsident, Jens Thomsen vicepræsident/matchleder og Poul Hedemann kassemester.

Allerede nu havde golfklubben meddelt Kamphanerne om programændringer i forbindelse med Company-dage samt øvrige baneaktiviteter – nogle fremgår af årsprogrammet, medens andre vil opstå i løbet af sæsonen!  Matchlederen understregede også i år vigtigheden af at notere de ugentlige resultater på tavlen i klubbens omklædningsrum.

Også i år spilles der venskabsmatch mod Kjul-veteranerne fra Hirtshals – dato m.m. følger senere… Hvide Klits restaurant stod for serveringen: norsk skipperlabskovs efterfulgt af kaffe og hjemmelavet flødekage – stor cadeau til køkkenet.

 

Nye sponsorer til Kamphanerne

Kamphanerne har fået to sponsorer til 2023-sæsonens planlagte fredagsmatcher!

Ole Vernersen har indgået sponsoraftale med Kamphanerne, idet han hver fredag udsætter en flaskepræmie til den, det kommer nærmest koppen på hul 4.

Derudover sponserer Thomas Dyrnesli Nielsen en ugentlig boldpræmie til den Kamphane, der er nærmest koppen på hul 13 i førsteslaget.

Stor tak til begge for initiativ og velvillighed!

Kamphanerne anno 2023