NYHEDSBREV
MAJ 2023

Nyheder i klubhuset

Vi er nu godt i gang med sæsonen og det er på tide at informere om, hvad der i løbet af foråret er sket i klubben.

Vores Café har gennemgået en mindre renovering med som omfatter nyt gulvtæppe, nye gardiner, vægge m.m. er blevet malet samt nye lamper.
En stor del af arbejdet er udført af frivillige medlemmer, hvilket vi er meget taknemmelige for.
Derudover har vi fået opsat et TV i Caféen, hvorpå vi nu bl.a. kan vise golf fra de store turneringer.

Ydermere er gavlen på Bagladen blevet renoveret. Stor tak til de frivillige i klubben, som straks springer til, når der er brug for det.

Driving-range

På klubbens Driving-range er der ligeledes sket ændringer. Her er vores Studio nu blevet færdigt og de første fittings til nyt golfudstyr, har fundet sted.
Vi er nu blevet udstyret med alle seriøse mærker som Demo udstyr, der giver vores kunder mulighed for at få deres eget skræddersyet golfsæt.

Af andre nyheder på Driving-range skal nævnes, at vi nu har fået erstattet afstandsskiltene med flag. Afstand til de forskellige farver flag, er beskrevet på boldbakke ved hver enkelt måtte.

Desværre er vores nye træningsbolde endnu ikke fremkommet, selvom det snart er 1 år siden disse blev bestilt. Vi arbejder kraftigt på at få dem fremskaffet snarest mulig, da vores træningsbolde trænger til udskiftning.

Frivillige til Baneservice

Vi går nu ind i perioden hvor vi får besøg af rigtig mange gæster. Vores mål er at give vores gæster og medlemmer en rigtig god oplevelse når de aflægger os deres besøg.
Dette er vi meget bevidste om i Sekretariatet, Caféen og Shoppen. Men også golfrunden skulle gerne være
en god oplevelse uden alt for meget ventetid.

Derfor søger vi frivillige som i månederne juni, juli og august vil indgå i en turnusordning med at køre banekontrol/baneservice på banen.

Skulle du have lyst til at hjælpe klubben med denne meget vigtige opgave, kan du henvende dig til klubbens sekretariat.

Klubbens Kasserer

Desværre meddelte klubbens kasserer Jørgen Clausen for et stykke tid siden, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen og dermed funktionen som klubbens kasserer.
Vi er kede af, at han har truffet denne beslutning. Med sit store engagement og sin store erfaring har Jørgen i høj grad været med til at præge den positive udvikling, klubben har været igennem. Stor tak til Jørgen.

Jørgen har lovet at han ikke slipper klubbens regnskab før, der er fundet en ny person til posten som klubbens kasserer.

Denne person er nu fundet, og vi kan oplyse, at klubbens nye kasserer bliver Birgitte Pedersen, som i forvejen er medlem af klubbens bestyrelse.
Birgitte og Jørgen vil, sammen med vores bogholder Laila Jørgensen, finde ud af, hvordan klubbens regnskaber i fremtiden skal håndteres.

Vi ønsker jer alle en fortsat god golfsæson.

 

 

Bestyrelsen