Referat Generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling 2023 Formand Freddy Jokumsen bød velkommen. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Steen Andersen som blev valgt. Der var ingen andre forslag. Steen Andersen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Man startede beretningen med at holde et minuts stilhed for at mindes de medlemmer,…

Nyt fra turneringsudvalget

Snart starter den nye sæson og med den også nye spændende, sjove, sociale turneringer. Hvor vi hver især møder nye og gamle bekendte på golfbanen. Vi har i turneringsudvalget haft gode drøftelser omkring flere nye tiltag vedrørende de forskellige turneringer. Vel vidende at for nogle er sejrens sødme det vigtigste, mens det for andre er…

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

  Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023 Tid: Tirsdag, den 28. marts 2023 kl. 19.00 Sted: Café Hvide Klit. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Forelæggelse for budget for indeværende år og fastlæggelse af medlemskontingenter for 2024: Bestyrelsen ønsker…

Formandens klumme

    Formandens klumme marts 2023   Kære medlemmer Foråret nærmer sig, hvilket betyder, at vi står overfor en ny lang golfsæson. Noget vi i lang tid har set frem til. Vinteren har bestyrelse samt sekretariatet brugt på at forberede sæsonen vi nu går i møde, ved bl.a. at genforhandle samarbejdsaftaler m.m. med hoteller samt…